ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Et godt alternativ til sparing i bank

Lav rente i banken har gjort at flere har fått øynene opp for sparing i rentefond. Hvordan tenker forvalter Lars Kirkeby for å gi andelseierne i Landkreditt Høyrente mer for sparepengene enn det dagens bankrente gir?

I følge Verdipapirfondenes forening ble det i årets første åtte måneder nettotegnet verdipapirfond for 32 milliarder kroner, hvorav 29 milliarder var i rentefond.

Også forvalterne i Landkreditt Forvaltning opplever økt interesse for sine rentefond Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Litt ekstra, til lav risiko

Landkreditt Høyrente er Landkreditt Forvaltnings fond med lavest risiko. Det er et konservativt rentefond som skal gi deg noe mer avkastning på sparepengene enn det bankrenten kan gi, og med lav risiko.

Fondet, som har fem stjerner i Morningstar, leverte 3,6 prosent avkastning til andelseierne i fjor. Fra november 2016 til august 2018 økte fondet fra 564 millioner kroner til 1,080 millioner, altså en dobling av forvaltningskapitalen.

Pilene peker oppover med Landkreditt Høyrente om dagen?

– Ja, fondet har levert stabil avkastning over tid, og volumene er økende, sier Lars Kirkeby, porteføljeforvalter for Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra.

Gjennom sine snart 13 års levetid, har fondet aldri hatt et negativt kalenderår. Også gjennom finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i perioden 2014 til 2016 havnet fondet på plussiden.

Kjenn ditt univers

Fondet investerer minimum 65 prosent av porteføljen i bank og finans, og maksimalt 35 prosent i selskapsobligasjoner. Obligasjonene i det stabile bank- og finansmarkedet gir lav kredittrisiko, mens selskapsobligasjonene gir noe høyere risiko.

– I min jobb er det viktigste å unngå tap på enkeltposisjoner. Det jeg ser etter, er selskaper som har en evne til å betjene gjelden sin med den kontantstrømmen de genererer. Og perspektivet er langsiktig.

I forvaltningen av selskapsobligasjonsdelen fokuserer Kirkeby på de mest kredittverdige og solide selskapene innen høyrentesegmentet. Alle selskapene i Landkreditt Høyrente er etablerte selskaper som har vært aktive i dette markedet i flere år.

– Det gjelder å kjenne sitt univers. Og det gjør jeg. Jeg kjenner universet mitt godt.

Og hvor stort er universet?

– I Landkreditt Høyrente har jeg tjue selskaper innenfor høyrentesegmentet. Da klarer jeg å kjenne selskapene så godt som jeg trenger. I Landkreditt Extra, som jeg også forvalter, har jeg tretten selskaper i tillegg til disse tjue. Totalt trettitre selskaper som jeg følger tett.

En fundamental investor

Nettopp det å kjenne selskapene godt, ligger tett til kjernen i Kirkebys investeringsfilosofi:

– Jeg har et fundamentalt syn på selskaper og sektorer. Jeg er en langsiktig investor som går i dybden og kjenner selskapene godt.

Kirkeby har tolv års erfaring som kredittanalytiker fra henholdsvis Nordea Markets og SEB. Han har brukt mye tid på å utvikle modeller som han bruker til å analysere selskapene han investerer i.

Erfaringen min gjør at jeg lettere kan gjenkjenne det jeg kaller røde flagg. Jeg vet hva jeg skal unngå. Jeg pleier å si at jeg ikke kan gjøre noe med det store, overordnede markedet der ute. Det jeg kan, er å unngå enkeltselskaper som går over ende.

Fokus på risikospredning

Kirkeby påpeker at antall selskaper han har i fondet også er viktig for å kunne diversifisere på sektorer og selskaper. Dermed spres risikoen.

I Landkreditt Høyrente er selskapene fordelt på mange sektorer.

– Hovedtyngden av selskapene jeg investerer i har vært i markedet i mange år, og de har en interesse av å beholde tilliten i markedet.

Myten om rentestigning og rentefond

Renten skal opp. Hva da med rentefondene? Vil rentestigningen sende rentefondene ned?

– Det er en myte at stigende renter gir dårlige tider for rentefondene. Det som skjer med rentefondene når renten stiger kan kobles til fondets renterisiko. Dette er risikoen som er knyttet til at markedsrenten går opp eller ned og fører til at verdien på fondsandelene varierer.

Kirkeby forklarer videre at det hele henger sammen med fast eller flytende rente:

– Obligasjonene i et rentefond har enten fast eller flytende rente. Mens fastrenteobligasjoner vil gå i motsatt retning av markedsrenten, vil obligasjoner med flytende rente følge referanserenten Nibor, med justeringer hver tredje måned.

Hvordan slår dette ut for et rentefond som Landkreditt Høyrente?

– I Landkreditt Høyrente har vi nå kun flytende rente. Når rentene går opp, vil du få en høyere løpende forventet avkastning med Landkreditt Høyrente, forutsatt at fondet ellers leverer som normalt.

Stigende renter og rentefond

Hvorfor Landkreditt Høyrente?

Hva er de tre fremste grunnene til å spare i Landkreditt Høyrente, mener du?

– Du får litt ekstra avkastning sammenlignet med hva banken kan gi, og det til en lav risiko. Det andre er renten. Vi har flytende rente, og dermed ikke renterisiko. Til sist vil jeg si at fondet er noe for alle, fra småsparere med spareavtaler til store investorer.

Så da sparer kanskje du også i Landkreditt Høyrente?

– Ja, jeg investerer i egne fond, og har blant annet gått inn med innskudd i rentefondene våre. Jeg har også pensjonspengene mine i fond fra Landkreditt Forvaltning.

Les mer om Landkreditt Forvaltnings fond

Økende interesse for høyrentefond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Neste artikkel

Hvor stor bør bufferkontoen være?