ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Vi skal strekke oss langt for tørkerammede bønder

– Vi ønsker å komme i dialog med tørkerammede bønder så tidlig som mulig. Sammen skal vi finne gode økonomiske løsninger for den enkelte bonde, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Langvarig tørke kan gi store økonomiske konsekvenser for den norske bonden. Kornbønder melder om sviktende avlinger, og husdyrprodusenter frykter de må slakte ned deler av buskapen for å ha nok vinterfôr.

– Dette er et spesielt vanskelig avlingsår. Vi er forberedt på hjelpe våre kunder med å finne løsninger i tilfellene der det det blir nødvendig, sier Lønnum.

Antall kundehenvendelser til Landkreditt har økt i forbindelse med tørken.

Konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum. Foto: Landkreditt bank.
Konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum. Foto: Landkreditt bank.

– Vi opplever samtidig at en del har god kontroll på situasjonen til tross for til dels store tap på avlingene. Vi er ekstra oppmerksomme på de bøndene som har investert mye og har høy gjeld, og som dermed kan være mer utsatte for likviditetsproblemer i tiden som kommer, sier Marianne Kirchoff, leder for landbruksavdelingen.

Skal strekke seg langt

Banken er opptatt av å komme bønder i møte som er bekymret for inntjeningen på gården nå som avlingen svikter, og oppfordrer alle som har problemer med inntjeningen eller mangler midler til å kunne kjøpe fôr til å ta kontakt.

– Vi lover å svare raskt og enkelt, og vi kan love spesielt gunstige betingelser for å avhjelpe den akutte situasjonen. Dette kan for eksempel være en kortsiktig kreditt med svært god rente eller avdragsfrihet, forklarer Lønnum.

Kirchoff supplerer:

Gårdskreditt og driftskreditt er eksempler på fleksible låneordninger som vil kunne hjelpe mange med likviditeten gjennom året som kommer.

For banken er det viktig at inntektsgrunnlaget på gården opprettholdes. Klarer man å finne løsninger for at produksjonen på gården kan fortsette så normalt som mulig, vil dette være positivt for begge parter.

Viktig å beholde roen

Det er også et godt økonomisk råd å beholde roen. Det kan fortsatt komme regn, slik at det kan bli en brukbar tredjeslått. Bønder kan få god rådgivning på fôrplanlegging, for å planlegge et alternativt foringsopplegg, eller få tak i fôr som per dags dato ikke er regnet med.

Fasiten på fôrsituasjonen er først her når avlingssesongen er over, og det kan være lurt å ha litt is i magen før drastiske tiltak iverksettes som kan få konsekvenser for flere års inntjening.

– Vi oppfordrer alle til å holde roen, samtidig er det lurt å tenke gjennom hvordan avlingssvikten vil påvirke inntjeningen på din gård. Ser du at den blir utfordrende, så skal du ikke nøle med å kontakte oss, forklarer Lønnum.

– Bøndene er løsningsorienterte, og det er rørende å se hvordan de nå prøver å hjelpe hverandre, for eksempel med kornåkrer som slås til grønnfôr. Godt samarbeid i næringa og stor dugnadsånd bøndene imellom kan også hjelpe mange, tror Lønnum.

Tørke og avlingssvikt – hva gjør du nå?

Oppretter direktelinje

Landkreditt har en egen telefonlinje for tørkerammede bønder som er kunder i banken.

– Vi ønsker at bøndene skal komme direkte til våre fagpersoner for å få den rådgivningen de trenger. Disse sakene har nå høyeste prioritet hos oss, forteller Lønnum.

Kunder i landbruket som har behov for å snakke med Landkreditt kan ringe 23 00 08 70. Nummeret er bemannet alle hverdager mellom klokken 08.00 og 15.30.

– Sammen skal vi klare å finne løsningene for din gård, avslutter Lønnum.

Stå sterkere ved en avlingssvikt

Neste artikkel

Hvor stor bør bufferkontoen være?