ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Tid for årsoppgjør: Lei permen med alle bilagene?

Det er igjen tid for gårdsoppgjør. Der bonden tidligere har sittet med den store permen og sortert bilag, finnes det nå digitale løsninger som forenkler prosessen vesentlig.

Foto: Bjørn Stuedal
Foto: Bjørn Stuedal

Duett MinSide er en løsning som gjør at bonden og regnskapsføreren kan jobbe i samme system. Bonden får dermed en bedre oversikt over gårdens økonomi. I løsningen finnes alltid oppdatert informasjon om alt fra inn- og utbetalinger – til totaløkonomi, omsetning og resultat.

– Det er et stort framskritt at bonden nå kan følge regnskapet fortløpende, og ikke bare se resultatet når årsoppgjøret er tatt. På denne måten blir det enklere for bonden å holde god oversikt, og det blir mulig å ta raskere grep når det er nødvendig, sier Marianne Kirchoff, leder for landbruksavdelingen i Landkreditt.

Raskt og enkel håndtering av bilag og fakturaer

Fakturaer og andre bilag kan raskt skannes inn med mobilen og sendes videre til en e-postadresse. Fakturaene kan også sendes direkte inn som EHF eller e-post fra fakturautsteder. Avregninger og oppgjør fra for eksempel Tine og Nortura kommer rett inn i systemet ved hjelp av Landbrukets dataflyt.

Bonden går deretter inn i nettløsningen Duett MinSide for å godkjenne og attestere betalingen, uten å behøve å taste inn kid- og kontonummer. Innlogging i nettbanken er heller ikke nødvendig.

På denne måten kan bonden gjøre unna regnskapsarbeidet fortløpende og unngår dermed skippertaksarbeid ved årets slutt.

Godt verktøy for bonden

– Endelig er jeg kvitt permen med alle papirbilagene. Regnskapsarbeidet hoper seg ikke lenger opp, men tas fortløpende, forteller Eldrid Skau, som ved siden av å jobbe i Landkreditt er sau- og ammekubonde. Hun var en av bankens første kunder til å benytte Duett MinSide.

– At jeg i tillegg har tilgang til et oppdatert regnskap, gir meg mye større innblikk i gårdens økonomi. Det blir rett og slett mer interessant å følge med på økonomien, fortsetter Skau.

Hun trekker særlig fram at tjenesten er et godt styringsverktøy når det kommer til investeringer og kostnader.

– Nå er det mye enklere å ta kvalifiserte beslutninger om investeringene vi gjør. Vi vet akkurat hva det er rom for eller ikke, forklarer hun.

Hun mener at regnskapsføreren fortsatt er en viktig ressurs, men at rollene har endret seg litt.

– Fremfor å hovedsakelig føre bilag, ta årsoppgjør og hente ut tall ved behov, er han nå i større grad en rådgiver som vi diskuterer regnskapstall og beslutninger med, sier hun avslutningsvis.

God oversikt

Nettløsningen gir bonden et eget dashbord som viser utviklingen i økonomien. Dashbordet kan tilpasses til å vise de tallene som er viktigst for den enkelte. I tillegg er det enkelt å ta ut rapporter på alt fra resultat og balanse til kostnader og likviditet.

– Duett MinSide kan også forenkle bondens hverdag i kontakt med banken. Du kan enkelt ta ut rapporter med oppdaterte tall fra gårdens regnskap. Dette gir banken et veldig godt utgangspunkt for behandling av lånesøknaden din, forklarer Marianne Kirchoff videre.

– Dette er en god løsning som vi er svært glade for å kunne tilby våre landbrukskunder. Duett MinSide forenkler bondens hverdag, og gir både større innsikt og kontroll, konstaterer hun.

Slik får du Duett MinSide

Det er en forutsetning at regnskapet ditt føres i Duett for å benytte Duett MinSide. For å opprette tjenesten kontakter du din regnskapsfører.

Du kan lese mer om løsningen på Landkreditts nettsider.

Les også:

Tilskuddet du får skal vare lenge

Her finner du dine muligheter for tilskudd

Med Duett MinSide kan du:

Sende inn alle dine bilag til en e-postadresse, eller direkte inn i regnskapet via EHF.

Endre, godkjenne og gjennomføre betalingene direkte på Duett MinSide – uten å måtte legge inn lange kid- og kontonumre, eller gå inn i nettbanken.

Få avregninger og oppgjør direkte inn i regnskapet via Landbrukets dataflyt.

Sjekke ditt regnskap, som alltid er oppdatert med både nøkkeltall og mindre detaljer.

Lage fakturaer, sende de ut, og få innbetalingene direkte inn i regnskapet.

Neste artikkel

Fem råd for deg som skal selge gården