ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Å bli ufør er kanskje det verste scenariet for en bonde

Dorthe fikk øynene opp for personforsikringer da hun ble selvstendig næringsdrivende bonde. – Om jeg som bonde blir varig ufør får det store konsekvenser for framtida.

Det er fortsatt mørkt når vi kommer til Øvre Fauchald gård på Kapp. Vi klarer likevel å skimte at gården ligger fint til, med storslagen utsikt over Mjøsa.

Dorthe Bjørnstad Hoff (33) er klar for dagens første runde i grisfjøset. Det er ei drøy uke siden siste grising, så fjøset er fullt av herlige små grisunger.

– Jeg må være på plass hele tiden, det er mye som skal gjøres og mange liv som skal tas vare på. Hvis jeg ikke er tilstede, så får det store økonomiske konsekvenser for oss, forklarer Dorthe.

Etter lange dager i fjøset kan Dorthe nyte en kopp te og føle seg trygg på at personforsikringen hennes er i orden. Foto: Lars Petter Jonassen
Etter lange dager i fjøset kan Dorthe nyte en kopp te og føle seg trygg på at personforsikringen hennes er i orden. Foto: Lars Petter Jonassen

Hun er oppvokst på gården og driver den nå sammen med sine foreldre. Gården er satellitt i purkering, har 53 purker og grising hver 8. uke.

På gården har de også ammeku, og har 70-80 mordyr som kalver hvert år. I tillegg er Dorthe gift med Per Emil Hoff, og sammen driver de også hans hjemgård med ammekuproduksjon.

Dorthe inviterer oss med inn i grisefjøset, og forteller litt om det hektiske livet som bonde.

– Det blir lange dager, men det er likevel en fin måte å leve på. Ungene våre får delta på det som skjer på gården, de har alltid noen i nærheten og får en oppvekst der de kan leve tett på dyr, sier Dorthe.

Bønder tenker for lite på seg selv

Dorthe jobber også som agent for Landkreditt Forsikring. Dette innebærer at hun reiser rundt til bønder for å hjelpe de med å tegne forsikringene de trenger både til seg selv og gården.

Dorthes erfaring er at alt for mange har glemt å forsikre seg selv, og at mange har for dårlige dekninger.

– Jeg brenner for at bonden også må sikre seg selv. Det er bonden som er viktigst på gården, og det er bonden som er navet i drifta.

– Er du ikke godt forsikret selv, så spiller det ikke noen rolle hva som ellers er forsikret på gården, konstaterer Dorthe.

Byttet til Bondelagets personforsikringer og sparte 15 000 kroner

Det verste scenarioet er å bli ufør

Alle bønder bør tenke gjennom hva som vil skje om de blir varig uføre, og hva dette vil ha å si for økonomien til gården og familien.

– Det å bli ufør er kanskje det verste scenarioet som kan skje en selvstendig næringsdrivende. Om du blir ufør, mister du store deler av inntekten din, og så blir det sånn fremover. Det kommer ikke til å gå over, forklarer Dorthe.

Selv har Dorthe valgt å tegne uføreforsikring for å sikre seg og familien økonomisk.

– Jeg har mye ansvar og mange rundt meg som betyr mye for meg. Skulle jeg få en skade eller sykdom som gjør at jeg blir ufør, så har jeg en uføreforsikring som bidrar til at det ikke får alt for store konsekvenser for meg og familien.

Dersom Dorthe skulle bli rammet av en sykdom eller skade seg i fjøset er hun trygg på at familien er sikret økonomisk. Foto: Lars Petter Jonassen
Dersom Dorthe skulle bli rammet av en sykdom eller skade seg i fjøset er hun trygg på at familien er sikret økonomisk. Foto: Lars Petter Jonassen

Dorthe er medlem i Norges Bondelag, og har derfor Bondelagets Uføreforsikring. Denne forsikringen dekker varig uførhet. Det vil si at om Dorthe skulle bli over 50 prosent ufør, så vil hun få utbetalt hele erstatningsbeløpet som en engangssum.

Størrelsen på forsikringsbeløpet avtales når forsikringen tegnes, og en kan velge mellom 10, 20 eller 30 G. I praksis vil dette si at du får utbetalt ca 1, 2 eller 3 millioner kroner.

Les mer om bondelagets uføreforsikring

Gode priser for bondelagsmedlemmer

Norges Bondelag har en samarbeidsavtale med Landkreditt Forsikring om personforsikringer. Avtalen sørger for at medlemmene kan få syv ulike personforsikringer til markedets beste priser og vilkår.

Bondelaget er også opptatt av at medlemmene skal få god rådgivning. Om du vil ringe å snakke med en rådgiver eller du ønsker å ta forsikringspraten hjemme på gården din, får du god personlig rådgiving.

Få personforsikringer til markedets beste priser

Det handler om å føle seg trygg

Møkka er pyntet i alle bingene og grisene har fått tørt strø. Dorthe tar en runde for å gi grovfôr. Det er viktig at alle får litt rotemateriale, slik at de har noe å aktivisere seg med.

Svinebonden på Kapp er storfornøyd med Bodelagets uføreforsikring. Foto: Lars Petter Jonassen
Svinebonden på Kapp er storfornøyd med Bodelagets uføreforsikring. Foto: Lars Petter Jonassen

– Dersom jeg hadde blitt ufør uten Bondelagets Uføreforsikring, så ville det gitt store konsekvenser for min økonomi og levestandarden for familien min fremover. Det ville også gi store begrensninger for videre drift, tror Dorthe.

Dagens første fjøsstell er unnagjort, og Dorthe kan gå inn for en velfortjent kaffekopp.

– Jeg føler meg trygg med å ha ei uføreforsikring. Da slipper jeg de store bekymringene omkring økonomi hvis jeg skulle bli syk eller skadet og ender opp som ufør, avslutter Dorthe.

Om Bondelagets Uføreforsikring

Dekker varig uførhet som følge av sykdom eller ulykke

Gir deg mulighet til å opprettholde levestandarden selv om inntekten reduseres

Erstatningen utbetales i sin helhet om du blir 50 til 100 % varig ufør.

Erstatningen utbetales som et skattefritt engangsbeløp

Du kan velge forsikringsbeløp mellom 10 G, 20 G og 30 G

Neste artikkel

Hvor stor bør bufferkontoen være?