ANNONSØRINNHOLD

Denne siden er annonsørinnhold produsert av Tun Byrå eller av annonsøren selv. Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet. Har du tilbakemeldinger? Send en e-post til annonse@tunmedia.no.

Derfor bør du forsikre gårdens viktigste ressurs

Gårdbruker Bjørn Gimming hadde forsikret traktoren, dyrene sine og gården, men slurvet da det kom til ham selv. Derfor bestemte han seg for å tegne nye personforsikringer.

Snøføyka suser over Gimming Gård og selv oksene i det åpne fjøset flokker seg tett sammen for å holde varmen i den iskalde vinden.

På gården til Bjørn Gimming (45) rett utenfor Halden er det full aktivitet. Her er det storfekjøttproduksjon med vel 20 kalvinger i året, 670 dekar dyrka mark der han produserer gras, havre, hvete og raps samt 2000 dekar skog.

Trenger rådgiving

I tillegg til verv som nestleder i Norges Bondelag, er Gimming fulltidsbonde og er også familiemann med kone og to døtre på ett og fire år.

Mellom kalvinger, fjøsstell, vedlikehold og kontorarbeid har den travle bonden tatt seg tid til en kaffe og en prat om forsikring rundt kjøkkenbordet.

– Personforsikring kan være krevende og uoversiktlig. Det finnes mange ulike produkter på markedet, og det er ikke godt å vite hvilke man egentlig trenger, sier Gimming, og rister oppgitt på hodet.

Ny livssituasjon

Før Gimming fikk egen familie var han som folk flest ikke spesielt opptatt av personforsikring. Men med opparbeidet gjeld på gården og ansvar for en liten familie har han nå et helt annet fokus. Han legger ikke skjul på at han nå kjenner på et større ansvar. For seg selv og for sine nærmeste.

– Som bonde er jeg utsatt for å bli skadet i drifta. Jeg ønsker ikke å komme i en situasjon der jeg må selge gården hvis jeg skulle bli ufør, sier han.

Derfor kontaktet han Bondelagets Personforsikringskontor.

Bedre kollektive personforsikringer

I 2017 inngikk Landbruksforsikring avtale med Norges Bondelag om nye kollektive personforsikringer. Medlemmer av Bondelaget kan nå få hele syv ulike personforsikringer til markedets beste vilkår og priser.

Bondelaget visste også at deres medlemmer ønsket tettere rådgiving. Derfor ble Bondelagets Personforsikringskontor etablert for å kunne tilby faglig rådgiving til bøndene.

Rådgiveres rolle

Hild Osa er leder for personforsikring hos Landbruksforsikring. Hun bekrefter at mange bønder ikke orker å sette seg inn i personforsikring på egen hånd. Hun understreker viktigheten av en god rådgiver.

– Mange er forsikret for dødsfall og gjeld, men mangler dessverre generelt oversikt over eget behov, sier Osa.

Hun forklarer at rådgiverens rolle er å avklare livssituasjonen til bonden. Landbruksforsikring har rådgivere ute i distriktene som er spesialister med kunnskap om landbruket. Om nødvendig gjennomfører de gårdsbesøk hvor de sammen med bonden går gjennom familieforhold, gjeldsbyrde og driftsform.

God kartlegging

Bjørn Gimming fikk kjapt sin egen rådgiver hos Bondelagets Personforsikringskontor. Sammen startet de en grundig gjennomgang av hans liv og arbeid på gården.

– Jeg opplevde at min rådgiver hadde god kunnskap om landbruket, og at hun satt seg godt inn i min livssituasjon, sier Gimming.

Etter samtalen kom rådgiveren hans frem til at Gimming hadde behov for å være dekket for yrkesskade, uførhet og kritisk sykdom. I tillegg til livsforsikring og ulykkesforsikring som han hadde fra før.

Ansvar for sine medlemmer

Gimming føler seg trygg på at han som medlem i Norges Bondelag har fått gode og riktige forsikringer tilpasset hans situasjon.

– Jeg opplever at produktene og rådgivningen er kvalitetssikret gjennom den kollektive avtalen med Bondelaget, sier Gimming.

Han tror mange bønder forstår viktigheten av forsikring. Men understreker at når det kommer til å forsikre seg selv slurver nok mange.

Faren ble ufør

I 2002 ble faren til Bjørn Gimming ufør, og måtte gi over drifta til sønne. Gimming innrømmer at det kan ha vært en medvirkende faktor til at han har tenkt at ulykker også kan ramme han.

– Det er enkelt å forsikre traktoren fordi den er en åpenbar kritisk faktor i drifta. Så glemmer man å tenke på seg sjøl som en kritisk faktor i drifta. Men hva er vel gårdsdrifta uten gårdens viktigste ressurs? undrer gårdbrukeren.

Gimming tror det kan være fornuftig at noen utenforstående vurderer livssituasjonen.

– Vi er storforbrukere av rådgiving i jordbruket. Da er det jo ikke så unaturlig at vi skal søke rådgiving for oss selv heller, mener han.

Sparte mange tusen

Gimming tror at økonomi kan være en barriere for mange bønder. Personforsikring kan fort bli en kostbar affære.

Derfor var det viktig for Norges Bondelag å forhandle kollektive avtaler på alle forsikringsproduktene.

– Det er mye å spare på kollektive avtaler. Det var viktig for oss å kunne tilby våre medlemmer markedet beste vilkår og priser, sier Arnstein Tveito. Han er avdelingssjef for Regnskap- og juridisk service i Norges Bondelag, og ledet forhandlingene med Landbruksforsikring.

Gimming forteller at han sparte nesten 15.000 kroner i året ved å flytte sine forsikringer til Landbruksforsikring. Det er han godt fornøyd med.

Tid til det som betyr noe

I en travel hverdag er Gimming fornøyd med at Bondelaget nå har tatt ansvaret for ham.

– Å innhente tilbud selv ville tatt meg mange dagsverk. Nå kan jeg stole på at Bondelaget har gjort denne jobben for meg og for alle medlemmene, sier han.

Gimming understreker at han ikke opplevde å møte en selger som skulle selge mest mulig produkter, men derimot en solid og ærlig rådgiver hos Bondelagets Personforsikringskontor.

– Bonden skal føle trygghet. Ved å bruke Bondelagets Personforikringskontor unngår du å bli bondefanget, ler han.

Gårdens viktigste ressurs

Ute i fjøset har en nyfødt kalv tilbragt et døgn med mora si alene i kalvingsbingen før den skal ut i fjøset sammen med resten av dyrene.

Den nyfødte er godt forsikret. Det er også fjøsbygningen og traktoren. Og all innleid arbeidskraft som bidrar i drifta.

Nå er også gårdens viktigste ressurs godt forsikret. Det gjør at Gimming kan sove godt om natta og konsentrere seg om det aller viktigste i livet – familien og gårdsdrifta.

Neste artikkel