Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har gitt tilatelse til å felle ulv i Hedmark

Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på en ulv som er observert i Rendalen i Hedmark.

Det er gitt fellingstilatelse på en ulv i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Det er gitt fellingstilatelse på en ulv i Hedmark. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakgrunnen for fellingstillatelsen var at det ble funnet avføring fra ulv i Rendalen kommune tirsdag kveld.

"På kvelden den 4.6. ble det gjort funn av møkk etter en ulv i Rendalen kommune v/Bårkeballsbakken. Statens naturoppsyn konkluderte med dokumentert ulv," står det i fellingstillatelsen.

Mandag ble ulven fanget på et viltkamera i Rendalen.

Fellingstillatelse i fire kommuner

Det ble onsdag gitt muntlig fellingstillatelse, og tilatelsen gjelder til og med 12.6. Tillatelsen gjelder for felling i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner.

Annonse

"Ut fra en samlet vurdering med vektlegging av potensialet for framtidige skader dersom ulven fortsatt oppholder seg innenfor beiteområdene til Sølendalen hamnelag, samt tilgrensende beiteområder, gir Fylkesmannen tillatelse til skadefelling på en – 1 – ulv innenfor et nærmere avgrenset område og tidsrom som framgår av vilkårene for tillatelsen. Alvdal kommune får ansvaret for å lede gjennomføringen av fellingsforsøket." '

To av kvoten er felt

Det ble i fjor gitt en betinget skadefellingskvote på åtte ulver i region 4 og 5, som består av fylkene Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Så langt er det kun felt to ulver av denne kvoten.

I starten av mai ble det skutt en ulv i Rendalen kommune.

I slutten av mai ble det gitt skadefellingstilatelse på ulv i Akershus og Oppland, etter at en ulv hadde angrepet sauer i område. Ulven var også blitt filmet.

Kvotejakta på ulv gikk ut 1. juni, men det er altså åpent for å felle totalt åtte ulv også etter denne perioden.

Neste artikkel

– Helt sjukt å oppleve slik støtte