Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Starter arbeidet med å legge ned buregg-produksjon i Danmark

Den danske matministeren ønsker nå å starte en utfasing av danske buregg. Tidligere har folket valgt bort eggene fra høns i bur på grunn av dyrevelferd.

Danske forbrukere er svært bevisste på valg av egg, på bakgrunn av produksjonsmåte. Nå skal utfasingen av danske buregg startes av matminister Rasmus Prehn. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Danske forbrukere er svært bevisste på valg av egg, på bakgrunn av produksjonsmåte. Nå skal utfasingen av danske buregg startes av matminister Rasmus Prehn. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

I en pressemelding fra departementet for mat, jordbruk og fiskeri forteller de at fødevareminister Rasmus Prehn ønsker å starte en utfasing av buregg i Danmark. Prehn ønsker å sette i gang arbeidet sammen med eggprodusentene og industrien generelt.

Matminister Prehn ønsker å arbeide for total utfasing av bur egg. Der målet er at eggene skal produseres med dyrevelferd i fokus.

– Dyrevelferden skal heves, slik at hønene kan støvbade og få flakse mer med vingeene, men det skal skje i et tempo hvor bøndene kan følge med og omstille seg, hvis det er det de ønsker. Forbrukeren er i den grad gått forran med den dagsordene, og den bakker jeg opp som minister. Men det skal skje i dialog med næringen.

Fakta

Danske buregg

– Det er ti danske buregg produsenter i Danmark

– Kyllinger som lever i bur produserer buregg. Disse kyllingene blir ikke sluppet utendørs. Det kan heller ikke være mer enn ti høner i et bur. Dette tilsvarer 750 kvadratcentimeter per høne

– Nærmest ingen danske supermarkeder selger egg fra burhøns. Disse eggene blir heller levert til diverse kantiner, restauranter, cateringindustrien og matindustrien.

– Helt til 2012 investerte danske produsenter av buregg i nye bur som oppfylte strengere EU-regler

– I 2019 var omtrent 10 prosent av solgte egg på hjemmemarkedet danske bur egg. I 2010 utgjorde salget av egg fra burhøns hele 61 prosent av antallet solgte egg i Danmark. Hovedsaklig skyldes den store nedgangen de store butikkjedenes beslutning om å ikke selge denne typen egg.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Matminister ønsker utfasing og vektlegger dyrevelferd

I danske matbutikker har egg fra burhøns blitt et sjeldent syn. Denne typen egg har blitt valgt bort ettersom danske forbrukere i større grad har vektlagt dyrevelferd.

I Danmark var 10 prosent av eggene fra burhøner i fjor. Til sammenligning var det 61 prosent i 2010. I dag benyttes danske buregg for det meste kun i forbindelse med industri og farmasøytisk produksjon.

Annonse

Det danske partiet Enhedslisten la frem en forslag om å forby egg fra burhøns 7. november. De forelso å utfase bruken av denne typen egg innen 2022. Dette ble diskutert i Folketinget sist torsdag (26. november). Ettersom avviklingsperioden anses for kort, stemte regjeringen ikke for forslaget.

– Regjeringen har en sterk ambisjon om å øke dyrevelferden i de danske dyreproduksjonene generelt, og jeg støtter at produksjonen av buregg skal forbys. Men det er viktig at vi involverer virksomheten og gir den tid og hjelp til å tilpasse seg. Derfor prioriterer jeg dialog og felles løsninger, og det er med dette fokuset jeg nå går videre med arbeidet mot en utfasing, sier Prehn.

Det må blant annet avklares flere økonomiske og juridiske forhold før overgangsperioden kan avgjøres.

Foreslått i Norge

Det norske bondesamvirket Nortura varslet i 2018 at de vil fase ut buregg frem mot 2024. Orkla har varslet at de vil gå over til kun å bruke egg fra frittgående høner innen 2020.

– Å gå over til å bruke egg fra frittgående høner, er et steg på veien til å bli et mer bærekraftig selskap, der det å sikre god dyrevelferd er en del av dette arbeidet, sier Paul Jordahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norge til Nationen den gang.

Miljøpartiet De Grønne har tatt til orde for å fase ut egg fra burhøns i Norge.

Neste artikkel

Selger slott til over 200 millioner etter familiestrid