Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen vil gi rom for økt hogst

Regjeringen vil forhandle klimaavtalen med EU, for å kunne hogge mer skog. – Det er forbausende at EU vedtar et regelverk som kan begrense skogens mulighet i klimasammenheng.

Direktør i Norskog, Arne Rørå, er fornøyd med at regjeringen vil presentere forvaltet skog for forhandling med EU. Foto: Siri Juell Rasmussen
Direktør i Norskog, Arne Rørå, er fornøyd med at regjeringen vil presentere forvaltet skog for forhandling med EU. Foto: Siri Juell Rasmussen

EUs klimaavtale med Norge sier at endringer i opptaket av CO2 i skogen skal måles for perioden 2021-2030. Dette er for å kutte utslipp innen 2030.

– I utgangspunktet synes vi dette er et underlig regelverk, sier direktør Arne Rørå i skogeierorganisasjoen Norskog i en pressemelding.

Forpliktes å melde fra om utslipp

EUs skogregelverk forplikter hvert land å sikre at utslippene ikke overstiger opptaket i sektoren. Skulle man få et beregnet utslipp fra sektoren kan dette dekkes inn gjennom kjøp av kreditter fra andre land eller gjennom nasjonale tiltak.

– Det er forbausende at EU vedtar et regelverk som kan begrense skogens mulighet i klimasammenheng, sier Rørå.

– Enhver begrensning av tilgangen til tømmer vil implisitt medføre at det behovet som ikke dekkes av tre, vil bli dekket av stål, betong, plast og olje. Feilen med modellen fra EU er at den ikke trekker inn den positive klimaeffekten av at råvarer fra skogen erstatter andre mindre klimavennlige materialer.

Rom for økt avvirkning

Annonse

Nå har regjeringen besluttet hvilken referansebane for forvaltet skog som Norge skal presentere for forhandling med EU.

Dersom det er rom for kompensasjon i Norge og EU, vil den norske avviklingen kunne bli på 16,5 millioner kubikk rundvirke, inkludert ved. I 2018 ble det avviklet om lag 13 millioner kubikkmeter.

Regjeringen vil hogge mer skog. Foto: Siri Juell Rasmussen
Regjeringen vil hogge mer skog. Foto: Siri Juell Rasmussen

Referansebanen utnytter handlingsom i regelverket til EU, og gir rom for økt avvirkning.

– Vi er godt fornøyd med den jobben regjeringen har gjort i denne saken, sier Rørå i pressemeldingen.

Direktøren i Norskog sier videre at EUs opprinnelige forslag var at Norge måtte bokføre et betydelig utslipp ved dagens aktivitet, på tross av et stort netto opptak av CO2 i skog.

– Regjeringens referansebane er tilstrekkelig for avtaleperioden, men det er viktig at det økes etter denne perioden. Skogproduksjonen øker som følge av et aktivt skogbruk og klimaendringer, sier Rørå.

Han sier at dette er en sak som har opptatt Norskog, samt alle skogeierorganisasjonene i Europa.

– I Norge har hele verdikjeden skog og tre samarbeidet for at vi skal få best mulige vilkår. Det norske forslaget ligger innenfor den rammen som finnes i EUs regelverk, så vi har stor tro på at det endelige resultatet blir på linje med det norske forslaget, sier Rørå.

Neste artikkel

Om høvleri på strender og høyhus langs Mjøsa