Mikroplast som havner i jorda, kan hope seg opp og renne ut i bekker og videre til havs. Foto: Erik Joner
Mikroplast som havner i jorda, kan hope seg opp og renne ut i bekker og videre til havs. Foto: Erik Joner

Plast på avveie i jord

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Verdens villsvin forurenser mer enn 1 million biler