Mikroplast som havner i jorda, kan hope seg opp og renne ut i bekker og videre til havs. Foto: Erik Joner
Mikroplast som havner i jorda, kan hope seg opp og renne ut i bekker og videre til havs. Foto: Erik Joner

Plast på avveie i jord

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill
1 mnd til kun kroner 1,-

Helg+Digital

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Komplett

Bestill

1 mnd til kun kroner 1,-

- Papiravisen levert hjem mandag til lørdag

Neste artikkel

Mikroplast i fire av fem muslingarter i Norden