Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge skal bidra med 150 millioner til 600.000 bønder

Regjeringen har besluttet at Norge skal gi 150 millioner kroner i bistand til Farm to Market Alliance (FtMA). Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) sier at samarbeidet vil være effektiv bistand.

Norge skal gi bistand på ytterligere 150 millioner i andre runden av Farm to Market Alliance (FtMA) sitt prosjekt. Tidligere har Norge bidratt med 25 millioner i første runden av prosjektet.  Foto: NTB/arkiv-foto Lars M. Hjorthol
Norge skal gi bistand på ytterligere 150 millioner i andre runden av Farm to Market Alliance (FtMA) sitt prosjekt. Tidligere har Norge bidratt med 25 millioner i første runden av prosjektet. Foto: NTB/arkiv-foto Lars M. Hjorthol

Norge bidrar med 150 millioner kroner til den globale aktøren innen landbrukssektoren, Farm to Market Alliance (FtMA).

– Gjennom støtten til Farm to Market Alliance når vi over 600.000 bønder i Kenya, Rwanda, Tanzania og Zambia. Dette fører til økt matsikkerhet for lokalsamfunn som sliter med følgene av covid-19 og klimaendringer, sier Ulstein i en pressemelding.

FtMA består blant annet av nasjonale myndigheter, privat sektor, FN-organisasjoner, forskningsinstitusjoner, samt bøndene selv og deres organisasjoner. Verdens matvareprogram (WFP), som nylig mottak Nobels fredspris, er sekretariat for alliansen.

Norge skal bidra igjen

Annonse

Jobben til FtMA er å danne motstandsdyktige verdikjeder og samle offentlig og privat sektor. Dette i håp om å kunne bruke kunnskapen, erfaringen, og infrastrukturen til verdens ledende eksperter innen landbruk.

I den første fasen av prosjektet har Norge bidratt med 25 millioner kroner gjennom WFP Trust fund, for perioden 2018 til 2020. Nå skal Norge bidra med ytterligere 150 millioner kroner i andre fasen av prosjektet, som varer til 2023.

– En omlegging av landbruket i Afrika i en mer ressurseffektiv retning er helt avhengig av økte private investeringer. Farm to Market Alliance tar konsekvensen av dette og fremmer et samarbeid mellom nasjonale myndigheter, FN-organisasjoner, forskningsinstitusjoner, privat sektor, bønder og deres organisasjoner, sier Ulstein.

Møtes i dag

I Norges handlingsplan for bærekraftige matsystemer er støtten til FtMA av stor betydning. De bærekraftige matsysteme skal særlig bidra i de mindre utviklede land, hovedsaklig for småskalabønder og fiskere i både Afrika og sør for Sahara.

– Jeg er imponert over resultatene som er oppnådd og måten FtMA jobber med småbrukere på bakken for å sikre bedre tilgang til lønnsomme markeder. Jeg er spesielt glad for innsatsen for å styrke kvinnens rolle i landbruket og involvere ungdom, sier utviklingsminister Ulstein.

Neste artikkel

Rekordfå branner i landbruket