Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer bjørn og jerv i Norge

Det har blitt flere bjørner og jerv i Norge, mens bestandstallene for ulv går ned.

Det var flere brunbjørner i Norge i 2018 enn i 2017. Foto: Erik Mandre/mostphotos

I fjor ble det registrert 58 jervekull i Norge, 40 kull mer enn året før. 2017 var et bunnår for jerven.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata i en pressemelding.

Totalt regner man med at det er omtrent 309 voksne jerv i Norge.

Flere bjørn

Fra 2017 til 2018 ble det 13 flere brunbjørner i Norge. Dette er basert på innsamling og DNA-analyser av prøver.

Totalt er det nå 138 bjørner i Norge. Basert på antallet binner er det beregnet at det ble født åtte kull med bjørner i 2018.

– Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull og bestanden var derfor under målet, sier Kindberg.

Annonse

Færre ulv

Vinterens bestandsregistrering av ulv viser at det har blitt færre ulv i Norge. Det ble registrert fem helnorske valpekull og seks grensekull i vinter. Det norske bestandsmålet er på 4–6 årlige kull, hvor minst tre skal være helnorske. Man er derfor over bestandsmålet på ulv.

– Dersom man legger Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger til grunn, der ett kull i grenserevir teller som 0,5 og deles mellom Norge og Sverige, gir det 8 ulvekull i Norge. Det er 2,5 kull færre enn året før. Bestanden er fortsatt over bestandsmålet i 2018, sier Kindberg.

Samtidig ble det registrert færre ulv i Norge i vinter sammenlignet med forrige vinter. Det ble registrert mellom 103 og 106 ulv i Norge, mot 115 til 116 i fjor.

340 gauper

Vinterens gaupetall vil ikke være klare før 1. juni, men tallene for 2018 viste at bestanden var på 57,5 familiegrupper med gaupe. Det nasjonale bestandsmålet er på 65 årlige familiegrupper.

– Bestanden lå dermed under bestandsmålet på landsbasis i fjor. Vi vil presentere nye resultater på gaupebestandens status ved kvotejaktstart i 2019 i en nasjonal rapport 1. juni og i en felles skandinavisk rapport 15. juni i år, sier Kindberg.

Ved kvotejaktstarten på gaupe i 2018 var det omtrent 340 gauper i Norge.

Neste artikkel

Ulvens tilbakekomst i Skandinavia har ikke flyttet elver