Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lytt til Troms, Mæland

Troms takker etter alt å dømme nei til å ta skittentøyvasken for regjeringen, ved å nekte å gjennomføre fylkessammenslåing med Finnmark på egen kjøl.

Da Finnmark fylkesting før sommerferien sa nei til å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd med Troms for å gjennomføre den tvangspålagte sammenslåingen, kvitterte kommunalminister Monica Mæland med å redusere Finnmarks representasjon i fellesnemnda med så mange medlemmer at nemnda i praksis ble vedtaksdyktig uten finnmarkingenes deltakelse.

Planen om å la Troms gjennomføre sammenslåingen på egen kjøl ser imidlertid ut til å falle i fisk for statsråden. Fylkesrådets innstilling til Troms fylkesting den 10. august er å avvise å delta i en fellesnemnd der Finnmark ikke deltar. I innstillingen heter det at det anses som en «umulighet for medlemmene fra Troms å gjennomføre sitt arbeid uten at Finnmark deltar».

Det bør ikke komme som noe sjokk i regjeringskvartalet. Det var selvsagt totalt urimelig å pålegge Troms å gjennomføre en sammenslåing med Finnmark, ikke bare mot finnmarkingenes vilje – men også uten deres deltakelse. Det er ikke mulig å forestille seg hvordan en slik prosess skal kunne lede fram til en velfungerende region i nord.

Regjeringen må selv ta ansvaret for den fastlåste situasjonen i Finnmark. Det er den som har påtvunget finnmarkingene en regionreform knapt nok en kjeft i fylket har tiltro til. Det eneste argumentet for sammenslåingen som har en viss overbevisende kraft, er at Stortinget har vedtatt den. Noen annen begrunnelse for at dette kan være en formålstjenlig konstruksjon for finnmarkingene er så langt ikke observert.

Annonse

Da sammenslåingsprosessen havarerte etter en folkeavstemning der 87 prosent svarte nei til den nye regionen, prøvde altså regjeringen å overlate skittentøyvasken til Troms. Den utveien vil Troms, dersom fylkestinget følger fylkesrådets anbefaling, sette en effektiv stopp for.

Spørsmålet er da hva som blir Mælands neste trekk. En åpenbar løsning er å stanse sammenslåingen, enten for godt, eller inntil regjeringen kan overbevise finnmarkingene om at kommer noe godt med en sammenslåing med Troms.

Regjeringen har for eksempel varslet at den innen 15. oktober vil legge fram en liste med oppgavene til de nye regionene. Den listen burde vært klar for lengst, og i god tid før stortingsflertallet vedtok den nye regionstrukturen. Dersom oppgavelisten og argumentasjonen var god nok, kunne det jo være at stortingsflertallet slapp å tvinge fylker sammen mot deres vilje.

Regjeringen startet reformarbeidet i feil ende. Mæland og stortingsflertallet bør legge prestisjen til side, og åpne for en ny vurdering av regionstrukturen etter at det er klart hvilke oppgaver som kommer med på kjøpet.

Neste artikkel

Finnmark vil delta i sammenslåing, men varsler mulig søksmål mot staten