Skjøtsel av kystlynghei kan redusere brannfare

Kystlyngheiene i Norge er i økende grad utsatt for ekstremtørke, spesielt på vinterstid. For å unngå store vegetasjonsbranner er det viktig at utsatte områder skjøttes på en god måte.

Lyngsviing er en gammel skjøtselsform som sammen med beiting er viktig for å ivareta kystlyngheiene. Her samarbeider grunneiere og sauebønder om lyngsviing på Nerlandsøy. Foto: Siri Vatsø Haugum

For våre abonnenter

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

<br>

Gratis digitalabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før

Gratis komplettabonnement

- Tilgang til alle artikler på nationen.no
- Papiravisen som e-avis kl. 21.00 kvelden før
- Papiravisen levert hjem fredag og lørdag

Neste artikkel

Tre norske harehundraser