Måler metangass: Måleren til venstre for kua heter Greenfeed og skal måle metangassutslippene fra kyr. Metangassmåleren regnes som det mest avanserte utstyret som finnes på markedet innenfor metangassmåling per i dag. Totalt skal to slike målere inn i fjøset til NMBU på Ås. Foto: Siri Juell Rasmussen
Måler metangass: Måleren til venstre for kua heter Greenfeed og skal måle metangassutslippene fra kyr. Metangassmåleren regnes som det mest avanserte utstyret som finnes på markedet innenfor metangassmåling per i dag. Totalt skal to slike målere inn i fjøset til NMBU på Ås. Foto: Siri Juell Rasmussen

Skal forske seg fram til klimavennlig grovfôr

Et nytt klimafôrprosjekt fikk 12 millioner kroner i støtte rett før jul i 2018. Målet er å finne hvilke typer surfôr som kan redusere klimagassutslippene fra drøvtyggere.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Visst hastar det med det grøne skiftet – men unngå storstilt tap av natur