Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har du resistent muggsopp i låven? Da ønsker disse kontakt med deg

Forskere ønsker hjelp til et prosjekt som skal se på potensielt farlig resistent muggsopp.

Har du mugg i låven? Da ønsker forskerne kontakt med deg. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Har du mugg i låven? Da ønsker forskerne kontakt med deg. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Prosjektet heter Barns-prosjektet og er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi (NRMM) og Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Forskningsprosjektet baserer seg på en type sopp med resistens. Altså at soppen som ikke bekjempes av vanlige midler som skal forhindre soppens utvikling og spredning.

– Kunnskapen fra prøvene skal brukes til å forstå utbredelsen av resistent sopp bedre, slik at vi kan utvikle bærekraftige planer for bruk av azolklassen til både matproduksjon og medisinsk bruk, sier Ida Skaar ved Veterinærinstituttet til Norges Bondelags nettsider.

Bondelaget fungerer som informant til potensielle deltakere.

Fakta

Azolresistens i Norge

Et eksempel på sykdomsfremkallende sopp er Aspergillus fumigatus. Soppen spres gjennom lufta og er ofte å finne i jord. Den er også vanlig å finne i miljøet generelt, ettersom den produserer større mengder.

Allergiske reaksjoner kan forekomme hos både mennesker og dyr. Hos dyr kan den også forårsake abort.

Soppen Aspergilluss fumigatus kan være å finne i både tørre fôrvarer, inneluft og i avføring og urin som er tråkket sammen med strø.

I Norge har det vært tilfeller av påvist azolresistens i soppen fra både storfe og hund.

Forskere vet fortsatt lite om hvor utbredt azolresistens er innenriks.

Kilde: Norges Bondelag

Forskningsprosjektet i fjøs, gård og stall

Intensjonen med forskningsprosjektet er å nærmere undersøke soppresistens i låver, staller og fjøs. For dyr og bønder kan resistansen resultere i helserisiko.

Annonse

Forskningen foregår ved at man får tildelt sporfeller som skal plasseres ute i husdyrbygg i seks timer. Disse får man tildelt i pakke med både bruksanvisning, spørreskjema og frankert returkonvolutt.

Resultatet av informasjonen som samles inn vil forskerne benytte til å forstå utbredelsen av resistent sopp. Dette kan videre føre til at det utvikles planer for arbeidet med azolklassen i forbindelse med matproduksjon og medisinsk bruk.

Resistensen sprer seg

Resistens mot midler et en bekymring, ettersom disse sopptypene kan være sykdomsfremkallende. Dermed er det mulig at flere mennesker dør verden over av soppinfeksjoner. Resistensen utvikles og spres svært raskt soppene imellom, og dette over hele verden.

Tilfeller med systemisk soppinfeksjon er økende også innenriks. Dersom tilfelle er en stor spredning av resistens, er det mennesker som er mer utsatt enn andre. Hovedsakelig de med svakere immunforsvar.

En av hovedårsakene til at sopp utvikler resistens er plantevernrester i miljøet. Noe som må tas i betraktning ettersom resistens kan være en nokså alvorlig utvikling, som blant annet kan forårsake infeksjoner hos oss mennesker.

Neste artikkel

Ap-ordførere med opprop mot budsjettforslaget