Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flertall på Stortinget stemte for post annenhver dag

Tirsdag stemte regjeringspartiene for endringer i postloven som vil gi postombæring annenhver dag. Forslaget om å gi posten andre oppgaver ble nedstemt.

Det går mot postlevering annenhverdag i 2020. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Det går mot postlevering annenhverdag i 2020. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tirsdag var endringene i postloven inne til votering i Stortinget. Regjeringspartiene Venstre, KrF, Høyre og Frp stemte for og sørget for flertall.

I lovendringen går man fra postlevering på hver ukedag til annenhver ukedag. Det står også i lovendringen at myndighetene kan fatte vedtak om kompenserende tiltak. Tiltakene kan blant annet gjelde utlevering av aviser i abonnement på lørdag til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon.

Se hele lovteksten i faktaboksen.

Fakta

Ny postlov

§ 7 første ledd nummer 3 skal lyde: 3. én utlevering av postsendinger annenhver dag, mandag til fredag, i en to-ukers syklus, til enhver juridisk eller fysisk persons forretningssted eller faste helårlige bosted,

§ 7 annet ledd skal lyde: Myndigheten kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om leveringspliktige tjenester, herunder om krav til tjenesteomfang, geografisk dekningsområde, service og kvalitet, innsamlingsordning, og antall og plassering av ekspedisjonssteder. Myndigheten kan også gi forskrift og fatte enkeltvedtak om kompenserende tiltak. Kompenserende tiltak kan blant annet gjelde utlevering av aviser i abonnement på lørdag til mottakere som ikke har annen avisdistribusjon, tilbud innenfor dekningsområdet til alle faste ekspedisjonssteder om leie av postboks med plikt for leveringspliktig tilbyder til daglig utlevering av postsendinger mandag til fredag og krav til flere postboksanlegg eller omdelingsdager i lokale områder med særlige behov eller til brukere med særlige behov.

§ 8 nytt tredje ledd skal lyde: Kravet til fem dagers innsamling av postsendinger etter § 7 første ledd nummer 2 gjelder ikke innsamling i forbindelse med utlevering annenhver dag etter § 7 første ledd nummer 3.

Tre forslag nedstemt

Dette var den første voteringer i Stortinget. Saken skal også gjennom en andre behandling, men den første voteringen gir en indikasjon på hvordan saken vil ende.

Det ble også stemt over tre andre forslag som omhandlet posten.

Senterpartiet og SVs forslag om å videreføre dagens ombæringer med fem leveringer i uka og å utrede mulige andre tjenester posten kan levere, ble nedstemt med 80 mot 18 stemmer. Også Arbeiderpartiets forslag om å vente med endringer i postloven til alle husstander har tilstrekkelig bredbåndsdekning, ble nedstemt.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SVs forslag om at Posten og anbudsvinnerne i kompensasjonsordningen som foreslås, samordnes og utfyller hverandre ble nedstemt av regjeringspartiene.

Annonse

Fakta

Votering over lovforslag

Lovforslag må behandles to ganger av Stortinget i plenum for at loven skal bli vedtatt.

Ved voteringen i lovsaker vil man alltid avslutte med å votere over «Lovens overskrift og loven i sin helhet».

I mange tilfeller kan det være vekslende flertall for de enkelte paragrafer i en lov. Da er det viktig at man forsikrer seg om at det er et samlet flertall som kan stå bak hele lovforslaget, derfor voteres det til slutt over «Lovens overskrift og loven i sin helhet».

Kilde: Stortinget

Aviser mister abonnenter

I vedtaket står det:

"Stortinget har vedtatt endringer i postloven. På grunn av at volumet i brevposten har falt har regjeringen fremmet forslag for Stortinget om at postsendinger skal utleveres annenhver dag, mandag til fredag, i en to-ukers syklus."

Klassekampen skrev i april at mange av Amedias aviser, spesielt i nord og nordvest, vil risikere å miste abonnenter dersom man går ned på antallet postleveringer i uka, og også andre aviser har varslet at de vil miste abonnenter.

Regjeringen har foreslått å bruke 250 millioner kroner i året på å kjøpe avisdistribusjon tirsdag, torsdag og lørdag.

13.663 underskrifter mot postloven

Den nye postloven skal etter planen til regjeringen tre i kraft fra 1. juli 2020.

I mai leverte Nationen, Klassekampen og Vårt Land 13.663 underskrifter mot postloven, men underskriftene virker ikke å ha fått regjeringen til å endre mening.

– Det er jo sånn at folk veldig gjerne vil ha avisa si, og 75 prosent av inntektene til mediehusene kommer fra papir. De pengene trenger vi for å gjennomføre den digitale transformasjonen vi er midt oppi, og som dere politikere veldig gjerne vil at vi skal gjennomføre. Vi håper at Stortinget finner bedre løsninger, sa Nationens sjefredaktør Irene Halvorsen da underskriftene ble levert.

Neste artikkel

Ein av fire skular har alvorlege feil eller manglar