Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felte 72 jerver under vinterens jakt

72 av den totale kvoten på 120 jerver ble felt under jakta. Dermed blir det vurdert ekstraordinært uttak utover våren.

Det ble felt flere jerv i år enn i fjor, men fortsatt ble ikke kvota fylt. Foto: Public Domain
Det ble felt flere jerv i år enn i fjor, men fortsatt ble ikke kvota fylt. Foto: Public Domain

Samtidig økte uttaket under jakta fra 59 jerver i fjor til 72 i år. Den totale kvoten var på 120 dyr fordelt på alle rovviltregionene. Også dyr som er skadefelt eller dør av andre menneskeskapte årsaker er belastet av fellingskvoten.

Bestanden av jerv er over bestandsmålet og derfor har de regionale rovviltnemndene forvaltningsansvaret og har fastsatt kvoter for lisensfelling.

50 jerver er felt av lisensjegere, 5 er felt av kommunale fellingslag etter vedtak om skadefelling, 1 dyr er påkjørt og 16 dyr er felt av Statens naturoppsyn etter vedtak om ekstraordinære uttak. Alle disse dyrene er belastet lisensfellingskvoten.

– Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være det viktigste verktøyet for å regulere jervebestanden. Samlet har det vært høyere uttak i lisensfellingsperioden i år enn de to foregående årene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Flere jerv og jervetap

Lisensfelling startet 10. september i fjor og varte til og med lørdag 15. februar.

Ingen av regionene klarte å fylle kvoten.

Annonse

Erstatningen etter jervetap økte kraftig i fjor, sammenlignet med året før. 5959 sauer og lam ble erstattet, 500 flere enn året før.

Her var det fleste tapene i Oppland, Trøndelag og Nordland.

Det ble påvist 340 jerv i Norge gjennom DNA-analyser i fjor. Det ble også påvist 61 nye jervekull. Dette er 22 over bestandsmålet på 39. Flest var det i Møre og Romsdal og Trøndelag, med 17 kull.

Fakta

Belastet kvote (kvote)

Vest-Norge 0 (8)

Sør-Norge 0 (2)

Oppland 8 (10)

Oslo/Akershus/Østfold 0 (0)

Hedmark 18 (22)

Midt-Norge 24 (28)

Nordland 6 (16)

Troms/Finnmark 16 (34)

Hele landet 72 (120)

Ekstraordinær felling

Lisensfellingsperioden på jerv avsluttes 15. februar for å unngå at mordyr felles fra valper.

Etter at lisensfellingen er avsluttet, vurderer Miljødirektoratet hvert år om det er behov for ekstraordinær felling av jerv. Dette er uttak som gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO). Det kan være uttak av enkeltdyr eller hiuttak.

– Ekstraordinære uttak utført av SNO kan settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Vurderingen av hvor det eventuelt er nødvendig med slike uttak tas fortløpende utover våren, blant annet basert på skadehistorikk og råd fra rovviltnemndene. Forvaltningsområder for jerv og beiteprioriterte områder blir lagt til grunn, sier Hambro.

Neste artikkel

Statssekretær vil løse bjørnekonflikt i Bardu