Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik blir Stortingets krisepakke

Det er klart etter at det er tverrpolitisk enighet om en krisepakke på Stortinget.

Pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke.Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke.Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Permitterte får full lønn i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til dag 20.

Samtidig droppes aktivitetskrav for sosiale ytelser, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.

Stortinget er også enige om ny ordning som sikrer inntekt til frilansere og selvstendig næringsdrivende. Ordningen sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G.

Rødt fikk gjennomslag for at lærlinger som mister jobben i tiden fremover, skal beholde lønnen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes

– Det er avgjørende at regningen for denne store nasjonale krisen ikke veltes over på arbeidsfolk, slik regjeringa prøvde på, sier partilederen.

Han viser til at Rødt har fått viktige gjennomslag for å sikre økte dagpenger for dem som permitteres, spesielt lavtlønte. Og at folk med løsere tilknytning til arbeidslivet sikres en inntekt. Rødt har videre fått gjennomslag for at lærlinger som mister jobben, sikres inntekt på nivå med lærlinglønnen.

– Jeg skal ikke legge skjul på at Rødt på flere punkter ville gå lenger. Det trengs en skikkelig krisepakke for arbeidsfolk. Men det Stortinget vedtar i dag, er viktige forbedringer, og store skritt i riktig retning fra det regjeringa først la på bordet, sier Moxnes.

Vanskelig situasjon

Lederen av Finanskomiteen på Stortinget Mudassar Kapur fra Høyre setter pris på at partiene klarer å samles til det beste for folk og næringsliv i en krevende tid.

– Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen. Det at et bredt flertall på Stortinget samler seg om dette på kort tid viser norsk politikk på sitt aller fineste, sier Mudassar Kapur.

Han understreker at det er ventet ytterligere tiltak fra regjeringen. Han viser til statsministerens uttalelse under pressekonferansen søndag hvor hun uttalte: «Vi er villig til å gjøre alt som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og bistå næringslivet.”

Mener folk er sikret penger å leve av

Partiene har klart å sikre at folk vil ha penger å leve av i tiden fremover, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Nå står befolkningen og næringslivet i en veldig vanskelig situasjon. Da må vi hjelpe og gi trygghet, både for økonomien til hver enkelt og for å trygge arbeidsplasser. Det har vi klart i disse forhandlingene, sier SV-lederen.

Han sier at SV, Ap, Sp og Frp allerede i helgen ble enige om kraftige tiltak for å sikre økonomien til folk og næringer rammet av koronakrisen.

– Det handler om at de som blir permitterte eller må være hjemme med barn, må ha penger å leve av. Det handler om selvstendig næringsdrivende og frilansere, som normalt ikke får dagpenger, og om å sørge for at de som får støtte fra Nav fortsetter å få det, selv om de ikke kan delta i aktiviteter, sier Lysbakken.

– Alle må ha en inntekt å leve av. Det er utrolig viktig, legger han til.

Partiene er enige om å gi høyere dagpenger enn vanlig for lavtlønnede, dobling av omsorgsdager for folk som må være hjemme med barn. Staten skal videre ta en større del av regningen for sykepenger, permittering og omsorgslønn fra bedriftene og laveste sats på moms reduseres for store deler av 2020.

Glad for at Stortinget står sammen

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er glad for at et samlet Storting står sammen om kraftfulle tiltak som vil gjøre situasjonen folk står oppe i litt mindre vanskelig.

– Styrken i nasjonalstaten Norge er at vi står sammen når kriser rammer. Vedtakene som vil bli fattet i dag på tvers av alle partigrenser viser styrken med vårt folkestyre, sier Slagsvold Vedum.

– All politikk handler om folk og deres liv. Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Mer sosial pakke

Annonse

Arbeiderpartiet har arbeidet for at krisepakken til næringslivet ble mer sosial, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre

– Ap har jobbet gjennom helgen for å bedre regjeringens krisepakke, gjøre den mer sosial og støtte mennesker som nå kommer i en vanskelig situasjon. For oss er det helt uaktuelt at kabinpersonale, taxisjåfører og kulturlivet skal stå alene i denne tiden, sier Ap-lederen.

– Det har vært viktig å skape en mer sosial profil på krisepakken. Derfor var det helt nødvendig og rettferdig at arbeidstaker får flere dager med full lønn om de blir permittert, at vi tar et ekstra ansvar for lavtlønte og at omsorgspengeordningen ble rausere, sier Hadia Tajik.

Selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger har samtidig fått ekstra ordninger.

Virke fornøyd

Hovedorganisasjonen Virke er fornøyd med krisetiltakene som partiene har blitt enige om.

− Stortinget viser styrken ved den norske modellen. Partiene har lyttet og samler seg for å få landet gjennom denne krisen, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Partiene på Stortinget presenterte mandag morgen innholdet i krisepakken for næringslivet som de har blitt enige om etter forhandlingene i helgen.

− Tiltakene innen merverdiavgift, sykelønn, omsorgspenger og lønnsdekning for selvstendig næringsdrivende er viktige grep for å få handels- og tjenestenæringen gjennom denne krisen. Halvparten av norske arbeidstakere jobber i privat handels- og tjenestenæring. Så dette treffer bedriftseiere og arbeidstakere over hele landet, sier Horneland Kristensen.

– Har vist det politiske lederskapet vi trenger

NHO-sjef Ole Erik Almlid skryter av Stortingets politiske lederskap etter at opposisjonen og regjeringen ble enige om en krisepakke for næringslivet mandag.

– Et samlet Storting har gått foran og har vist det politiske lederskapet vi trenger i denne krisen. NHO er glade for at politikerne har lyttet og forstått bedriftenes alvorlige situasjon, sier Almlid i en epost til NTB.

Han var mindre fornøyd da regjeringen la fram en midlertidig krisepakke fredag i forrige uke. Nå er tonen en annen.

– Denne helgen har vist hvordan norsk politikk og trepartssamarbeidet fungerer på sitt beste. Denne samlingen vil få betydning for vår evne til å håndtere krisen fremover, mener Almlid.

Han er opptatt av å unngå konkurser blant sunne selskaper og at ingen jobber skal gå tapt. Dessuten vil han opprettholde samfunnskritiske funksjoner.

– Dette brede forliket er et svært viktig bidrag til bedriftene, og sender et signal om at samtlige politikere står sammen, avslutter Almlid.

Vil bli dyrt

Tiltakene som partiene er blitt enige om, vil koste «masse, masse penger», sier Sylvi Listhaug (Frp).

Den totale kostnaden av tiltakene som ble lagt fram på Stortinget mandag morgen, er foreløpig ikke kjent.

– Det kommer til å koste masse, masse penger. Men dette er helt nødvendig nå, fordi vi er i en helt ekstraordinær situasjon, sier Listhaug til NTB.

– Vi kommer til å bruke enda mye mer penger framover, for det vil komme nye tiltak, sier Frp-nestlederen.

Søndag ble det kjent at regjeringen setter av 100 milliarder kroner i to ekstraordinære låne- og garantiordninger for næringslivet.

Listhaug sier at samarbeidet med de andre opposisjonspartiene har vært svært godt i denne prosessen gjennom helgen.

– Det utkrystalliserte seg tidlig hva vi var enige om. Etter hvert kom regjeringspartiene på banen, sier hun.

Ifølge Listhaug har opposisjonspartiene så å si fått gjennom alt de var enige om da de startet forhandlingene med regjeringen søndag.

Neste artikkel

Skuldar statsforvaltaren for å ville hindre deling av samanslåtte kommunar