Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette skal Norge gjøre for havet

Torsdag la statsminister Erna Solberg, sammen med 13 regjeringssjefer, fram den globale handlingsplanen for havet.

Norge og 13 andre land har fem år på å innfri de ulike planmessige og bærekraftige forvaltningene. Det er nå lansert flere tiltak for å innfri disse. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Norge og 13 andre land har fem år på å innfri de ulike planmessige og bærekraftige forvaltningene. Det er nå lansert flere tiltak for å innfri disse. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Norge og 13 andre land i havpanelet (Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi) forplikter seg til å ta vare på 100 prosent av sine hav- og kystområder. De planmessige og bærekraftige forvaltningen skal være gjennomført innen 2025.

– Norge er en havnasjon, og vi har verdensledende aktører innen forskning, næringsliv og havforvaltning. Vi skal fortsette å spille en lederrolle når vi nå skal realisere havpanelets krafttak «100 prosent for havet» sammen med andre land, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

60 millioner til havforvaltning

I praksis betyr dette at nesten 40 prosent av verdens kystlinjer kan gå inn forvaltningsplaner i løpet av de kommende fem årene. Det samme gjelder for 30 prosent av eksklusive økonomiske soner. Havpanelet ønsker også at diverse kyststater skal drive bærekraftig utvikling gjennom forvaltning, før 2030.

Statsminister Erna Solberg ga et bidrag på 60 millioner kroner til PROBLUE, som er Verdensbankens Havfond. Dette skal være bistand til arbeid for havforvaltning i utviklingsland.

Statsminister Erna Solberg og regjeringen har gitt hele 60 millioner i bistand til PROBLUE. Fondet skal sikre havforvaltningen i utviklingsland. Statsministeren selv understreker havets betydning og ønskene om å bidra mest og best mulig i forvaltningen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg og regjeringen har gitt hele 60 millioner i bistand til PROBLUE. Fondet skal sikre havforvaltningen i utviklingsland. Statsministeren selv understreker havets betydning og ønskene om å bidra mest og best mulig i forvaltningen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

- Vi må stanse ødeleeggelsen av havet

Statsministeren understreker havets betydning, blant annet ved å påpeke at havet har mange av løsningene som mennesker og planeten trenger.

Dersom planen lykkes kan det resultere i produseringen av seks ganger mer mat fra havet, generering av 40 ganger mer fornybar energi, en femtedel av utslippskuttene verden trenger og bidra med å få millioner av mennesker ut av fattigdom, opplyser statsministeren.

– Denne kunnskapen forteller oss altså at vi må gjøre flere ting på en gang: Vi må stanse ødeleggelsen av havet, vi må produsere mer i havet og fra havet. Vi må sikre rettferdig fordeling av havets rikdommer. Og vi må styrke kunnskapen om havet, og gjøre havdata åpent og tilgjengelig, sier statsministeren i lanseringen av havpanelets hovedkonklusjoner.

Havpanelet har lagt fram 74 tiltak for forvaltningen av havet. Alle 14 landene er forpliktet til 100 prosent bærekraftig havforvaltning av sine havområder innen 2025. Neste helhetlige plan vil komme i 2024.

Annonse

Fakta

Fordeler med forvaltning av havet

– Økt produksjon av fisk- og sjømat kan skaffe mer en nok klimavennlig protein for en voksende befolkning. I tillegg til seks ganger så mye mat fra havet, til en stadig økende befolkning verden over.

– Offshore vind kan sikre all elektrisk kraft verden trenger.

– Havet kan gi materialer og drivstoff som samtidig bremser klimaendringene og øker naturmangfoldet.

– Genressurser i havet kan fremme helse og bekjempe sykdom.

– Tiltakene og forvaltningen av havet kan lede til at en femtedel av utslippskuttene verden trenger innfris.

– 40 ganger mer fornybar energi gjennom generering.

– Kan lede til flere arbeidsplasser og potensielt få millioner av mennesker ut av fattigdom.

Dagens nasjonale lansering

Ved dagens nasjonale lansering av havpanelets konklusjoner lanserte også ledende representanter fra ulike feltområder den videre utviklingen av arbeidet deres. Blant disse var Anders Opedal i Equinor, Karoline Andaur i WWF, Paul-Christian Rieber i Norges Rederiforbund, Therese Log Bergjord i Skretting, Peter Haugan, Havforskningsinstituttet og havpanelets ekspertgruppe, og Øyvind Eriksen i Aker.

Arrangementet ble ledet a spesialrepresentant Vidar Helgsen. Som også er leder av havpanelets sherpa-gruppe. Diskusjonen omhandlet i hovedsak oppfølgingen av havpanelets hovedrapport og handlingsplan. I tillegg til hvordan disse skulle bearbeides og følges opp.

– Politikk må bygge på kunnskap. Jeg er stolt av at havpanelet har bidratt til et kunnskapsgrunnlag som gir oss retning for det internasjonale arbeidet med å sikre bærekraftige hav, sier statsminister Solberg.

Norge ønsker en lederrolle internasjonalt

Utenriksminister Ine Eriksen mener Norge nå har vært med å tatt lederrollen internasjonalt for bærekraftige hav.

– Lanseringen i dag er et startskudd for gjennomføringen av den visjonen og handlingsplanen som nå er lagt frem under statsministerens ledelse. Utenriksdepartementet jobber aktivt for å sikre global oppslutning i praksis om havpanelets agenda, sier Søreide i pressemeldingen.

Ine Eriksen understreker Norges intensjoner og ambisjoner om å trå frem som et eksempel i forhold til forvaltningen av havet, og innad i havpanelet. Foto: Annika Byrde / NTB
Ine Eriksen understreker Norges intensjoner og ambisjoner om å trå frem som et eksempel i forhold til forvaltningen av havet, og innad i havpanelet. Foto: Annika Byrde / NTB

Deltakerne var positive til havpanelet og planen for en langsiktig forvaltning.

– Dette arbeidet har gjort meg mye mer optimistisk for en bærekraftig utvikling for havet og for jorden som helhet. Arbeidsmåten setter en ny standard og jeg ser fram til oppfølgingen, inkludert bruk og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget, sier Peter Haugan, co-chair for havpanelets internasjonale ekspertgruppe.

Situasjonen og utviklingen rundt den bærekraftige havforvaltningen og arbeidet rundt vil følges tett av regjeringens statsråder.

Blant tiltakene som ble lagt frem torsdag var arbeid med fiskeri og sjømatindustrien, arbeid med en stortingsmelding om marine verneområder og arbeid med grønn skipsfart. Les alle tiltakene på regjeringens hjemmeside.

Neste artikkel

Unge vil foretrekke norgesferie også etter pandemien