Fredag forrige uke ble Acer-rettssaken avsluttet i Høyesterett. Det er nei til EU som stevner staten for Høyesterett.

– Det er opp til Høyesterett hvilken vurdering de tar, men jeg opplever vi fikk belyst godt det vi mener er det viktige når det gjelder å verne om Grunnloven og mindretallsvernet, sier leder i Nei til EU, Einar Frogner.

Striden står om det var rett av Stortinget i 2018 å si ja til EUs tredje energimarkedspakke, gjennom såkalt , kontra å bruke Grunnlovens . Nei til EU mener at paragraf 115 skulle vært brukt. Denne krever tre fjerdedels flertall på Stortinget.

17 høyesterettsdommere skal nå avgjøre spørsmålet. Domsavsigelsen er ikke kommet.

Frogner er optimistisk på at dommerne gir Nei til EU rett.

– Det virkelig viktige om vi vinner fram, er å få slått fast at det er en grense for hvor mye myndighet som kan avgis uten at det skal være på Stortinget.

Grunnloven åpner ikke opp for at Stortinget kan avgi suverenitet til en internasjonal organisasjon Norge ikke er medlem av. Hvis Stortinget vil overdra myndighet til en organisasjon Norge er medlem av, krever Grunnlovens paragraf 115 at det skal være tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Derfor er denne saken så prinsipiell viktig å få avklart, sier Frogner.

Avgjøres i løpet av høsten

Til Nationen sier pressevakt ved Norges Høyesterett at det er sannsynlig at dommen vil falle etter det som er vanlig behandlingstid i Høyesterett. Endelig avgjørelse skal komme i løpet av høsten.

Frogner sier at når retten møtes i plenum, illustrerer hvor prinsipiell den er. Når Høyesterett møtes i plenum deltar alle de 19 høyesterettsdommerne, unntatt hvis noen er inhabile.

Det betyr at det er en sak som har store prinsipielle konsekvenser for Grunnloven og veien videre.


Mange kritikere av EUs tredje energimarkedspakke, peker på hvordan den norske strømmen er blitt knyttet opp til den europeiske strømprisen. I praksis handler det om den politiske styringa av strømmen, mener Frogner.

– Vi ser hvordan det går når strømprisene i Sørvest-Norge er langt høyere kontra resten av landet. Det viser i praksis hva som har skjedd.

Les også

Skjebnedager i Høyesterett: Kan ende med nasjonal kontroll over både arvesølv og strømpriser

Utenlandskabler, «totalt frislipp» av strømmarkedet, EØS-avtalen og tilslutningen til Acer er alle pådrivere for skyhøy strømpris, ifølge Nei til EU-lederen.

– Både privatpersoner og bedrifter blør under summen av dette.

– Fot i bakken

Om Nei til EU får medhold av retten, forventer Frogner et politisk etterspill:

– Jeg forventer at enhver ytterligere tilpasning til EUs energipolitikk blir skrinlagt. Så må det både en ny juridisk og politisk vurdering av EUs energipakke tre, sier han.

– Det vil i så fall være upløyd mark hvis dommen blir slik vi regner og håper på.

Dersom Nei til EU får medhold, sier Frogner at det vil gi konsekvenser for alle store saker som har med EU og Norge å gjøre.

– Hva skjer hvis det ikke går Nei til EUs vei?

– Da må det bli en fot i bakken: Hva er egentlig grunnlovens paragraf 15 egentlig verdt?