Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Seks svenske ulver eksportert til England

I et forsøksprosjekt som ledd i mulig retintroduksjon av ulver i britisk natur, har seks ulvevalper fra Sverige blitt eksportert til Devon i England og utplassert i en dyrepark.

Ulven har ikke levd vilt i Storbritannia siden 1800-tallet - men debatten om gjenintroduksjon har pågått lenge. Illustrasjonsfoto: Volodymyr Burdyak / Colourbox

Det er lokalavisa Devon Live som skriver om prosjektet. Det er The Wildwood Trust, stiftelsen som har ansvaret for dyreparken Wildwood Escot. Naturområdet er på 200 dekar og er lagt opp som en dyrepark, målet er rett og slett å vise fram dyr som enten hører naturlig hjemme eller tidligere har hørt hjemme i britisk natur. Det er derfor ingen løver, tigre eller lignende eksotiske dyr, i stedet huser parken blant annet otere, røde ekorn, villsvin, villkatter og diverse fuglearter.

• Les også: Ulven er en ressurs

Av rovdyr vi også her har hjemme har de blant annet gaupe - og nå er også ulvene på plass, men foreløpig holdes de i karantene, opplyser dyreparken til lokalavisa.

Debatt om gjeninnføring

Selv om parken er en kommersiell park, er ulvenes ankomst en del av et forskningsprosjekt - det er svenske forskere fra Tovetorp, del av det zoologiske instituttet til Universitetet i Stockholm, som har avtalt og gjennomført eksporten av ulvevalpene.

• Les også: Sp-leder frykter enda mer ulvebråk

De seks valpene er søsken, fire hanner og to tisper, og ansatte ved Wildwood Escot har fått ansvaret for å videreføre forskningsprosjektet - målet er å overvåke og forstå prosessen med hvordan ulver kan «temmes» og tilpasser seg til å leve i menneskeskapte omgivelser. Prosjektet går rett inn i en pågående debatt i Storbritannia, som har pågått i flere tiår - om hvorvidt ulven skal gjenintroduseres i britisk natur. Ulven har vært borte fra de britiske øyer siden 1800-tallet, da den ble utryddet av mennesker, tidligere var ulven et vanlig dyr der.

Annonse

Debatten har også blitt forsterket av en stadig økende stamme av hjortedyr som ødelegger naturområder og som er vanskelig å holde i sjakk uten en naturlig fiende. Holdninga i befolkninga har variert, distriktsbefolkninga har vært mer skeptiske enn bybefolkninga, men jevnt over har det ikke vært massiv motstand mot en slik reintroduksjon. Debatten har likevel pågått lenge uten at noe har skjedd.

Holdes i karantene

Et av målene til Wildwood-stiftelsen er å få ulven reintrodusert i britisk natur, og de ønsker derfor å se hvordan ulvene tilpasser seg sine nye omgivelser. De holdes i karantene og under observasjon av forskere i fire måneder, før publikum får anledning til å se dem.

• Les også: Ingen ny ulvelov før jaktsesongen utløper

Mye må på plass før ulven eventuelt kan reintroduseres, blant annet må myndighetene få på plass en eventuell erstatningsordning for bønder som risikerer å miste husdyr til ulv. En slik ordning, for noe som per i dag er et hypotetisk scenario, er ikke øverst på prioriteringslista i disse brexit-dager. I tillegg har det i debatten vært mest aktuelt å reintrodusere ulven i nordlige Skottland, og det er også uvisst hvor lenge Skottland og England vil ha felles myndigheter, slik de har i dag, dersom Skottland går inn for løsrivelse.

Uansett er det trolig snakk om mange år før man eventuelt kan prøve seg på å utplassere ulver i britisk natur.

Neste artikkel

Østmarka-tispa fekk kvelpar med son