Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimalov lagt fram i Sverige 

Sverige vil gjøre det ulovlig å svikte i klimapolitikken. En ny klimalov fastslår at utslippene av klimagasser skal nulles ut innen 2045. 

Sveriges statsminister Stefan Löfven la torsdag fram et forslag til klimalov. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det blir ulovlig å prioritere vekk klimaet, sier Sveriges klimaminister Isabella Lövin. 

Den svenske regjeringen la torsdag fram et forslag til klimalov som legger opp til netto nullutslipp av klimagasser i Sverige innen 2045. Sverige skal kutte egne utslipp med minst 85 prosent fra 1990-nivå, mens de siste prosentene skal nulles ut ved at Sverige betaler for tilsvarende utslippskutt i utlandet. 

Lovforslaget er inspirert av lignende klimalover i Danmark og Storbritannia. Også i Norge er en klimalov på vei. 

Annonse

– På samme måte som det finanspolitiske rammeverket har skapt orden i økonomien skal denne loven skape orden i klimapolitikken, sier statsminister Stefan Löfven. 

Det er likevel uklart hvordan Sverige skal nå det ambisiøse målet, og loven legger heller opp til noen straff for politikerne hvis de ikke når det.

Neste artikkel

Tørke i store deler av Nord-Europa