Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskere frykter for truede arter med Trump-mur

Trumps planlagte mur mot Mexico skaper bekymring hos biologer. De er redde for at flere truede arter som vandrer naturlig mellom landene kan forsvinne og at økosystemer forstyrres.

Donald Trumps planer om mur langs hele grensa til Mexico, gjør biologer og naturvernere nervøse. Foto: Evan Vucci / Associated Press

– Det er bekymringer knyttet til små populasjoner av dyr, innavl og genetiske lidelser fra innavl, sier biolog Jesse Lasky ved Pennsylvania State University til Washington Post.

Allerede i dag er det, ifølge biologen, et problem at dyr delvis stenges ute fra deler av sitt naturlige habitat, ettersom det alt er gjerder langs deler av grensa mellom Mexico og USA. Det gjør at ville dyr må gå lange avstander eller presses vekk fra leveområdene sine. Nå som USAs president Donald Trump har varslet at hele grensa vil stenges med et gjerde, slår amerikanske biologer alarm.

Frykter for 111 arter

Totalt kan så mange som 111 truede arter forsvinne fra USA eller potensielt hele Nord-Amerika, advarer Lasky og biologene. Magasinet Outside har laget en liste basert på data fra U.S. Fish and Wildlife Service.

Blant dem er landdyr som ulv og jaguar, er det frykt for helt eller delvis vannlevende arter som sjøløven og enkelte havskilpadder, skriver Outside.

• Les også: Sabima frykter artsutryddelse med Dale-landbruk

Dette fordi muren trolig må strekkes delvis ut i vannet for å være effektiv – noe som vil føre til problemer for sjøløven, som lever i grunt vann, og havskilpadder, som blant annet klekker egg på strendene i grenseområdet. I tillegg er det frykt for både lyd- og vannforurensning, i tillegg til kunstig lys – i og med at muren og et visst område rundt vil være opplyst nattestid.

Kunstig lys kan distrahere vannskilpaddenes navigasjonssystem, slik at de kvinnelige skilpaddene ikke klarer å komme seg i land, eller slik at de nyklekkede ungene ikke lykkes med å komme seg ut i havet.

Kan svekke lovgivning

Annonse

Noe annet som bekymrer biologene, er at Trump både i valgkampen og som president har antydet at han vil gjøre noe med natur- og dyrevernslovene i USA.

Presidenten syns lovene er for strenge og i for stor grad stikker kjepper i hjulene for næringsutvikling.

• Les også: Frykter Trump-språket

National Geographic gjengir flere momenter fra en høring i Senatet om potensielle endringer av The Endangered Species Act, den amerikanske konvensjonen for beskyttelse av truede arter.

Der ga flere senatorer og diverse representanter for høringsinstanser uttrykk for at de mener loven legger for mange begrensninger. Foreløpig er det kun foreslått å ta rundt 40 arter av lista – som inneholder mer enn 1600 dyre- og plantearter – men det er frykt for at tallet vil øke. Når muren i tillegg gjør konserveringsinnsats vanskelig, blir

Neste artikkel

207 millioner egg kalt tilbake i USA etter salmonella-skandale