Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flertallet i Danmarks etikkråd vil la danske bønder bruke GMO i matproduksjon

Et flertall bestående av 10 av Danmarks 17 medlemmer i Etisk Råd, landets svar på Bioteknologirådet, vil tillate GMO-produksjon. De mener forskningen som er gjort, viser at GMO ikke er farlig, og at metoden prinsipielt ikke skiller seg fra avl.

GMO-skepsisen er relativt høy både i Norge og i Danmark, selv om det har skjedd en bevegelse i deler av befolkninga. Her fra en markering mot innføring av en GMO-mais i det norske markedet i 2012. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Rådet var altså splittet, og noen av medlemmene valgte å gå ut med egne, GMO-negative uttalelser.

Men flertallsuttalelsen fra Etisk Råd i Danmark, som tilsvarer Bioteknologirådet her hjemme og skal gi råd til det danske Folketinget, går altså inn for å tillate genmodifisering i dansk matproduksjon.

Det er den danske nettportalen Altinget: Fødevarer som har fått tilgang til en uttalelse fra rådet, som ifølge avisen offentliggjøres onsdag.

Ingen etisk forskjell

Flertallet i rådet, bestående av 10 av de 17 medlemmene, sier i uttalelsen at de ikke mener at genmodifisering rent etisk skiller seg fra tradisjonell avl.

– Vi har foredlet dyr og planter i årtusener. Jeg syns ikke at dette er radikalt annerledes. Men det må selvsagt foregå under ordnene forhold, sier Signild Vallgårda, et av medlemmene som stemte for flertallsuttalelsen, til Altinget: Fødevarer.

Les også: Forskare vil lage jordbær som tolar sjukdom

Hun understreker overfor avisen at hun mener GMO er en dårlig ting om det kun brukes for å kunne sprøyte mer og utarme jorda, men at det utelukkende er en god ting dersom det brukes til å løse noen av verdens store utfordringer.

– Kan hjelpe fattige

Vi har foredlet dyr og planter i årtusener. Jeg syns ikke at dette er radikalt annerledes.

Signild Vallgårda, etikkrådsmedlem
Annonse

«Medlemmene oppfordrer til at det utvikles GMOer som for eksempel kan anvendes for å sikre fattige menneskers ernæring, for å kunne vokse i klimautfordrede områder, brødfø verdens stigende befolkning, sikre tilstrekkelig vitamininntak for fattige, redde utrydningstruende arter osv.,» uttaler rådets flertall i sin redegjørelse, ifølge avisen. De går også i rette med motstanderne, skriver avisen, og skriver blant annet at GMO gjøres til syndebukk for problemer som følger av en intensiv produksjon.

Les også: Stein W. Bie: – Drømmen er at GMO er ufarlig

Men 7 av rådets medlemmer stemte altså imot flertallsuttalelsen, hvorav seks av dem kommer med GMO-skeptiske mindretallsuttalelser. Fire av dem skriver for eksempel i en felles mindretallsuttalelse at de «opplever at genetisk manipulasjon grunnleggende er uttrykk for et galt natursyn, hvor menneskets forhold til naturen gradvis blir mindre harmonisk og fjerner oss fra naturen og den jorda vi er en del av. Derfor overskrider genmanipulasjon en grense for hvor langt menensker bør gå i deres manipulasjon av naturen.»

Også danske Greenpeace reagerer kraftig på flertallets uttalelse. Tidligere i år gikk 121 Nobelprisvinnere ut og ba organisasjonen oppgi sin «uvitenskapelige GMO-motstand» (antallet har altså økt med 11 siden saken det lenkes til ble skrevet, journ. anm.).

Les også: Mattilsynet fant rester av ulovlig GMO i 5 av 55 prøver

Neste artikkel

Britiske bønder ber om brexit-garanti