Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

3 Bilder

Vurderer britisk lovverk mot matkjedene

Publisert: 10.11.11 14:28

Regler for god forretningsskikk i matvarebransjen, konfidensiell klageordning, etterforskningskapasitet og straffereaksjoner -det er de sentrale elementene i regelverket Storbritannia er i ferd med å innføre og som norske myndigheter nå vurdere å adoptere. Også her i landet ser regjeringen på behovet for å lovregulere bransjen, fordi den stadig skjevere maktbalansen mellom kjedene og leverandørene ikke omfattes av noe annet lovverk, bekrefter landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp).

-Vi har fått veldig klare anbefalinger fra folk som jobber med denne type problemstillinger i andre land om at det må på plass lovreguleringer som omfatter god forretningsskikk, sier Brekk til NTB.

Anbefalingene framkom under et frokostmøte i Oslo torsdag, der seminaret til Staten landbruksforvaltning om god handelsskikk i dagligvarebransjen ble fulgt opp.

Frivillig funket ikke

Brekk understreker at flere forslag -blant annet et som innebærer frivillig ordning -fortsatt er ute på høring og at regjeringen derfor ikke har konkludert ennå med hvordan matkjedeutvalgets anbefalinger skal følges opp.

Les også: Britene innfører lov om handelsskikk for å styre matmakta

-Storbritannia prøvde først med en frivillig ordning, men den viste seg å ikke fungere slik de ønsket, sier statsråden.

Da Storbritannia startet sitt arbeid med å lovregulere dagligvarebransjen, sto landet overfor så å si identiske problemer som det norske matkjedeutvalget har pekt på;de store kjedene tiltar seg stadig større makt i verdikjeden, på bekostning av produsenter og leverandører. I Norge synes imidlertid problemet ut til å være enda større enn i Storbritannia, ifølge assisterende avdelingsdirektør Iain Mansfield i det britiske innovasjonsdepartementet.

-Mens de fem største kjedene i Storbritannia kontrollerer rundt 80 prosent av markedet, kontrollerer de fire store i Norge over 99 prosent av markedet, påpeker han.

Den britiske lovreguleringen bygger på to hovedpilarer -et juridisk bindende regelverk for god forretningsskikk og en ombudsmann som har vidtrekkende fullmakter til å drive etterforskning og informasjonsinnkreving.

Etterforskning og straff

-Dessuten vil ombudet gis mulighet til å pålegge utbedrende tiltak hvis reglene brytes og i ytterste konsekvens også kunne ilegge bøter, sier Mansfield.

Han poengter også at konfidensialitet er en viktig faktor for å få leverandører til å forklare seg for ombudet. I den britiske dagligvarebransjen hersker det et klima som trolig vil føre til at klagere ikke vil stå åpent fram av frykt for represalier fra butikkjedene.

Også fra matmaktseminaret: EU-parlamentariker mener konkurranse er skurken


Jussprofessor Olav Kolstad, som har bidratt til matkjedeutvalgets rapport med en vurdering av det eksisterende lovverket, poengterer at den type maktmisbruk som avsløres av utvalget befinner seg i et slags lovvakuum i dagens rettstilstand.

-Vi skal fortsatt ha maktkamp i verdikjeden, men vi må luke vekk maktmisbruk som kan føre til at vi forbrukere får mindre utvalg i butikkhyllene og at innovasjonen strupes. Og til den type tiltak kreves det egne og helt nye regler, sier han. (©NTB)Annonse
Annonse
Annonse