Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil styrke miljøinnsatsen i landbruket

Bak prosjektet står Regionkontor Landbruk på Lillestrøm som inkluderer kommunene Lørenskog, Nittedal, Skedsmo, Oslo og Rælingen. Prosjektet har som mål å bidra til en reduksjon av landbrukets forurensing av elver. I tillegg ønskes det å øke skjøtselen av verdifulle bynære jordbrukslandskap som gror igjen. SKAL ARRANGERE MILJØKURS Nyansatt prosjektleder Kari Engmark på Regionkontor Landbruk forteller at det planlegges å arrangere temamøter om aktuelle miljøtema og miljøplankurs. I tillegg skal det tilbys individuell rådgivning om skjøtsel, miljøtiltak ogmiljøtilskudd. - Jordbruket og gårdbrukerne i vår region gjør en viktig jobb. Ikke bare som matprodusent, men og som produsent av et godt nærmiljø og landskap. Det er godt å la øynene hvile på en moden byggåker, eller en nedbeitet åpen ravine sier prosjektlederen. Les også: Tilskudd stimuleer verdiskaping og miljøarbeid i skogen KAN UTLØSE MILJØTILSKUDD Selv om prosjekterleder Engmark peker på at mange av gårdbrukerne i kommunene på Nedre Romerike årlige gjennomfører gode miljøtiltak ved å la åkerarealene ligge urørt gjennom vinteren og redusere gjødslinga med fosfor, trengs det ytterligere innsats.

Annonse

Det vil medføre oppgaver som går utover det som kan regnes som normal jordbruksdrift. - Slike miljøtiltak er nyttige for samfunnet, og kan utløse spesielle miljøtilskudd for jordbruket sier Engmark. Hun oppfordrer gårdbrukerne i kommunen til å utføre rett miljøtiltak på rett sted og til å søke de miljøtilskuddene som er aktuelle på gården. Eksempler på miljøtiltak det kan søkes miljøtilskudd til nå før våronna er etablering av grasdekte buffersoner langs vassdragene og i hellinger på jordene. Søknader for spesielle miljøtiltak (SMIL) har søknadsfrist 15. februar. Les også:Ny sjekkliste for miljøhensyn Les også: Mange søkte om regionalt miljøtilskudd Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Regnet ødela potetavlingen