Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulveopprør i Hedmark SV

Partileder Kristin Halvorsen blir møtt av klare krav om endringer i rovdyrpolitikken når hun kommer til Hedmark SVs fylkesårsmøte i morgen. Fremst i kampen for mer hensyn til innbyggerne i rovdyrutsatte bygder, står fylkesråd og førstekandidat ved fylkestingsvalget, Christian Haugen, og SVs ordfører i Tynset, Bersvend Salbu. - I rovdyrutsatte områder i Hedmark er SVs rovdyrpolitikk ingen vinnersak. SV må bli tydeligere, og lytte mer til utkantene. Det må føres en nasjonal politikk som både sikrer bosetting og utmarksnæring, sier Christian Haugen til Østlendingens nettutgave.

Slettås

Både Haugen og tynsetordfører Bersvend Salbu går inn for å fjerne Slettås-ulvene som skaper mye lokal frykt i Trysil. - Her må det brukes sunn fornuft. Når ulven vandrer mellom husene, og foreldre kjører unger på skolen og til andre aktiviteter i frykt for ulven; ja, da er det på tide at storsamfunnet reagerer. Da er det ikke snakk om sauer og utmarksnæring, men om mennesker og bosetning. Da må ulvene bort, sier Haugen.

På et folkemøte for en måned siden krevde 170 deltakere på et folkemøte i Slettås i Trysil at to av ulvene som vandrer rundt på gårdsplassene i bygda må skytes. De har fått støtte fra alle politiske partier i kommunen og fra fylkets Arbeiderparti-ordførere. Siden har det vært lisensjakt der tre ulver lenger nord i fylket ble tatt ut, men slettåsulvene er like husvarme. - Ulven skal være vill. Den skal sky mennesker. Hvorfor går den da og lusker mellom husene og markerer revir i hagene våre? Når småbarnsforeldre ikke tør slippe ut ungene, når voksne ikke tør gå ut om kvelden, da er grensen nådd, uttalte Håkon Westad fra Slettås til A-magasinet for en uke siden.

Annonse

Beiterett først

Salbu er også leder for Regionområdet for Fjellregionen, som tirsdag denne uken møtte stortingsrepresentantene fra Hedmark. På møtet ble det blant annet stilt klare krav om rask og effektivt uttak av skadedyr, om absolutte rovdyrsoner uten glidende overganger og om at beiteretten ikke må fortrenges av rovdyrpolitikken. - Disse punktene bør også kunne være SVs politikk dersom en tar utgangspunkt i rovdyrforliket. Men SV må også være åpen for å diskutere grenseulvene og selve ulvesonen nå som bestandsmålet er nådd, sier Bersvend Salbu. Haugen er sikker på at det kommer en uttalelse om rovdyr fra SVs fylkesårsmøte. - SV er opptatt av at det skal være rovdyr i Norge. Men det må tas mer lokale hensyn. I dag har forvaltningen for stor makt, sier han til Østlendingen.

Neste artikkel

Erling Kjekstad: Partiet som leter etter seg selv