Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trafikksikkerheten ulik fra fylke til fylke

Den omfattende kartleggingen av veistandarden er gjort av Opplysningsrådet for Veitrafikken og er basert på Statens vegvesens egen veidatabank for de siste ti årene, skriver Aftenposten. Oversikten viser blant annet hvor veiene er mest hullete, mest svingete, hvor de er smalest og hvor det er størst risiko for å havne i en alvorlig ulykke. Tallene viser at ulykkesfrekvensen (antall omkomne per milliard vognkilometer de siste ti årene) er høyest i fylkene Troms, Nordland, Oppland, Hedmark, Vest-Agder, Aust-Agder, Finnmark og Møre og Romsdal. Europaveiene i Troms har en ulykkesfrekvens på 11,5 prosent, mens i Oslo er ulykkesfrekvensen nede i 1,1 prosent. Finnmark har høyest ulykkesfrekvens på sine fylkesveier, med 11,2 prosent, mens Sogn og Fjordane troner nederst på denne listen med en ulykkesfrekvens på bare 0,8 prosent. Direktør for vei og transport i Statens vegvesen, Lars Erik Hauger, mener den store forskjellen mellom fylkene har sin årsak i hvordan man bygger veier i Norge. - Trafikkmengden i fylker som Vestfold, Østfold og Oslo har gjort at vi har bygget ut veinettet. Og da bygger vi etter en standard hvor vi legger veldig vekt på sikkerhet, sier han. Tallene tar for seg europaveiene, riksveiene og fylkesveier. Kommunale veier, som utgjør rundt 38.000 kilometer, er ikke med i kartleggingen. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Stengt jernbane og tunnel skaper kjempekøer