Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Teigen vraket som leder av Småbrukarlaget

Med 54 mot 42 stemmer ble Ole-Anton Teigen fra Troms vraket som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til fordel for Merete Furuberg fra Hedmark søndag.

Fire stemmer var blanke.

- Jeg lover et mer offensivt småbrukarlag som skal kjempe sterkere for bøndene enn vi har gjort de siste årene, sier Furuberg til Nationen.

- Sånn er livet som tillitsvalgt. Nå er det hjem til gården, sier en overrasket og skuffet Ole-Anton Teigen.

Før landsmøtet gikk til valg sa valgkomiteens leder Per-Anton Nesjan at de ikke ville oppfatte det som et nederlag om de ikke fikk gjennom sin innstilling. Og det fikk de altså ikke.

I fjor var Furuberg enstemmig innstilt av valgkomiteen men trakk seg før valget. Nå stilte hun på benkeforslag- og ble valgt.

Valgkomiteen var på forhånd splittet om Teigen burde fortsette som leder. Fire støttet ham. To ikke.

Nesjan understreket i sitt innlegg at Furuberg var spurt om å stille som leder, men hadde sagt nei.

- Det er ingen hemmelighet at vi diskuterte flere lederkandidater. Men vi mener det er riktig at Ole-Anton fortsetter nå, sa Nesjan. Det viktige nå er hvordan vi oppfører oss etter valget. At det er delte oppfatninger er ikke noe nytt i Bonde- og småbrukarlaget, sa han.

Annonse

- Jo flere ganger det settes fokus på personstrid jo flere ganger mister vi muligheten til å fokusere på de viktige politiske sakene, sa Nesjan.

Det er Furuberg enig i. Da hun trakk seg i fjor var det blant annet etter en veldig opphetet valgdebatt på årsmøtet. Det gikk blant annet hardt ut over valgkomiteen som hadde vraket Teigen. I forkant av årsmøtet ble også en opprivende skilsmisse og en politianmeldelse av Teigen tema.

Debatten i år forløp roligere. Og endte altså med et flertall for Furuberg.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag må være en organisasjon hvor vi står tidlig opp om morran og deretter jobber hele døgnet, sier Furuberg.

- Det er kanskje ikke de store politiske forskjellene mellom meg og Ole-Anton. Men jeg står for en tøffere linje enn han og vil gjære laget mer synlig, sier hun.

- Ser vi på den internasjonale situasjonen har bøndene en historisk sjanse. Den må v utnytte også her i Norge. Ikke minst må vi få matproduksjonen opp og mer areal i bruk. Derfor er arbeidet med den nye stortingsmeldinga så utrolig viktig, sier hun.

Modulf Aukan fra Møre og Romsdal ble valgt til politisk nestleder og Rakel Nystadbakk, Nordland ble valgt til ny organisatorisk nestleder. Marit Søbstad Amundsen, Sør-Trøndelag ble gjenvalgt som styremedlem. Lynn Hege Røyne, Øystre Slidre, Oppland og Inge Staldvik, Nord-Trøndelag ble valgt til nye styremedlemmer. Reidar Isebakke, Østfold ble gjenvalgt som ordfører og, Randi Karlstrøm, Finnmark ble valgt som ny varaordfører.

Nå skal jeg reise land og strand rundt og lære mer. Gjør jeg en dårlig jobb er det fordi medlemmene ikke har fortalt meg nok om hva de vil og hva jeg skal gjøre, sa Furuberg fra talerstolen.

Neste artikkel

Nedbygging av matjord er uklokt og moralsk uforsvarlig