Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor interesse for å lære bygningsvern

Både organisasjoner, bedrifter og butikker for restaurering av bygninger melder om svært stor vekst i forespørsler og kunder siste året.

- Vi har svært stor pågang fra både håndverkere og huseiere som vil lære mer om bygningsvern, sier Turid Kolstadløkken som er daglig leder ved Buskerud Bygningvernsenter på Kongsberg.

Se bilder fra låverestaurering på Nedre Tromsnes gård i Fåvang øverst i saken.

Flere fylker har de siste årene satset på egne kompetansesentre for bygningsvern. Fra slike sentre over hele landet meldes det om rekordpågang til både kortere og lengre fagkurs innen bygningsvern. Kunnskapsdepartementet arbeider også med å endre privatskoleloven , slik at privatskoler som tilbyr små og verneverdige håndverksfag kan godkjennes,

I kø for å lære-Stadig flere vanlige huseiere melder seg på disse kursene i tillegg til håndverkere, sier Kolstadløkken.

Steinar Moldal i Dovre Håndverkssenter opplever også at nordmenn nå står i kø for å lære gamle håndverksteknikker.

Tirsdag denne uken samles hele Restaurerings-Norge og ulike departement til seminar på Norsk Folkemuseum for å planlegge hvordan arbeidet med bygningsvern skal bygges ut over hele landet i årene framover.

-Vi trenger sårt en kompetanseheving og flere fagfolk for å stoppe forfallet av bygningsarven vår, sier Moldal.

Vern av antikvariske bygninger er underlagt lovfestete retningslinjer, primært nedfelt i kulturminneloven og forskrifter til denne.

Annonse

Bevare og tilbakeføre Portalen Bygg og Bevar er et nasjonalt bygningsvernsenter på nett hvor kulturminnemyndighetene og byggenæringen har gått sammen om å formidle gode løsninger, fagfolk og produkter. Her registrerer daglig leder Sigrid Solheim Murud at pågangen har økt betraktelig de siste månedene.

-Først og fremst merker vi at det ikke bare vises interesse fra dem som eier fredete hus og som ofte må søke råd i disse spørsmålene. Det er i økende grad folk som eier «vanlige hus» som søker kunnskap, og da snakker vi også om inspirasjon og gode forbilder, sier Murud.

Energieffektivisering-Behovet for fagfolk er svært stort: Både håndverkere, arkitekter og rådgivere. Fokuset på energieffektivisering i bygg får også konsekvenser for de gamle husene, sier Murud.

Hun registrerer at stadig flere søker råd om etterisolering, vindusutbedring og oppvarming.

- Her er kunnskap om konstruksjoner og materialer i den eldre bebyggelsen vesentlig for at ikke store verdier skal gå tapt. Samtidig trenger alle kunnskap om hvilket handlingsrom de har uten å miste kulturhistoriske verdier, sjarm og sjel, sier Murud.

Les hele saken i Nationens digitale avis mandag 31. oktober.

Neste artikkel

Rekordinteresse for å restaurere gamle hus