Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

- Statoil-avtale viktig for norsk gassframtid i Europa

Statoil og olje- og energiminister Ola Borten Moe har uttrykkelig bedt om tydelige signaler fra EU om hvilke behov det vil være for norske gassleveranser de neste 20-30 årene.

Avtalen med britiske Centrica og statsminister David Camerons lovprising gassleveranser fra en «en nabo vi har tillit til og stoler på» blir tolket svært positivt. Den vil bidra til å sikre Norges posisjon i resten av det europeiske gassmarkedet, tror konserndirektør Eldar Sætre i Statoil. - Dette er veldig viktige signaler i lys av den diskusjonen som pågår i Europa om hvilken rolle gass skal ha i framtidas energimiks. Vi håper de blir fanget opp og tatt med i debatten, sier Sætre, som er konserndirektør for markedsføring, prosessering og fornybar energi.

Les også: Frp åtvarar mot EU på norsk sokkel

Norge er den nest største gassleverandøren til det europeiske markedet og dekker rundt 20 prosent av det totale forbruket til EU-landene. Store kutt

Energimeldingen «Roadmap 2050» staker ut kursen mot omfattende utslippskutt i EU de neste fire tiårene. Den legger opp til at sterkt forurensende kullkraftproduksjon blir avviklet til fordel for langt mindre utslippsintensiv kraftproduksjon. I overgangsfasen vil trolig naturgass få en sentral posisjon. Veikartet legger opp til utslippskutt fra kraftproduksjon på rundt 60 prosent innen 2030 og nær karbonnøytral kraftproduksjon 20 år senere. Dagens moderne gasskraftverk har 70 prosent mindre CO2-utslipp enn gammeldagse kullkraftverk.

Les også: Sp-forslag om klimafond i det blå

Annonse

- Mandagens avtale viser at norsk gass er ønsket og konkurransedyktig i det britiske energimarkedet. Samtidig er den et viktig fundament for regjeringens satsing på norsk sokkel som legger til rette for en langsiktig, høy produksjon og eksport av norsk olje og gass i tiår framover, sier Moe til NTB. Norge og Statoil trenger imidlertid raskt klare signaler fra EU før det kan gis klarsignal for nye og store investeringer på norsk sokkel, understreket Moe da han tok med seg EUs energikommissær Günther Oettinger ut til Troll A-plattformen i Nordsjøen nylig. Gass for 100 milliarder

Det britiske energiselskapet Centrica skal kjøpe gass av Statoil for over 100 milliarder kroner mellom 2015 og 2025. Det betyr fem milliarder kubikkmeter gass per år i ti år, tilsvarende det årlige gassforbruket til 3,5 millioner britiske hjem. Storbritannia importerer i dag rundt 50 prosent av sitt gassbehov. Avtalen sikrer gass til å møte 5 prosent av det totale årlige behovet og er verdsatt til cirka 108 milliarder kroner. Selv om den eksisterende avtalen med Centrica omfatter leveranse og kjøp av nøyaktig samme volum innenfor en lik tidsramme, framholder konserndirektør Øystein Michelsen for utvikling og produksjon i Norge at det ikke dreier seg om en forlengelse av en allerede inngått avtale.

Les også: Borten Moe får skryt frå miljørørsla for krav til oljeindustrien

Han hevder også at avtalen mandag ble framforhandlet i en prosess som er helt separat fra den som gjelder Centricas kjøp av Statoil-andeler i norske gassfelt for over 9 milliarder kroner. - Transaksjonen styrker vår kapasitet til å fortsette satsingen på verdiskapende vekst på norsk sokkel, sier Michelsen. (©NTB)

Neste artikkel

EU truer Polen med bøter for hogst av urskog