Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statens naturoppsyn felte bjørn i Tokke i Telemark

6 ansatte i Statens Naturoppsyn og 2 lokale jegere sporet opp og skjøt en stor hannbjørn litt over klokka 11 i dag.

- Fellingen skjedde i Bessefjell-området i Tokke kommune,sier SNOs rovviltansvarlige Espen Marker til NRK.no.

Bjørnen ble sporet fra Vinje, hvor den kom ut av hiet senest sist mandag. Den ble felt fra bakken, uten bruk av helikopter. Bjørnen ble felt på sporsnø, under ett døgn etter at Direktoratet for naturforvaltning sa ja til felling.

24 igjen

Dermed gjenstår det 24 dyr på uttakskvoten som ble satt i fjor. DN vil så langt det er mulig forsøke å fylle kvoten gjennom uttak utenfor områder med mål om yngling av bjørn. Det er allerede vurdert at det ikke vil true bestandens overlevelse.

Annonse

Da ble bjørnen skutt, og den døde på stedet. Fellingslaget besto av seks ansatte i SNO og to lokale ressurspersoner. Bjørnen som ble felt ble observert første gang 12. mars. Fellingen skal være den første i fylket siden 1949.

- Forholdene var svært vanskelige. Fellingslaget tok seg fram til fots og sporet bjørnen på en blanding av skare og barmark i vanskelig og kupert terreng, sier seksjonssjef Kjartan Knutsen ved rovviltseksjonen i SNO. Langt unna

- Stedet der hannbjørnen ble skutt ligger langt unna områder hvor ynglende bjørn har prioritet. Uttaket ble gjort for å forhindre skade på sau i kommende beitesesong, understreker DN. Det ble dokumentert rundt 20 bjørnedrepte sauer i området i fjor.

- Vedtaket om å felle bjørnen er en oppfølging av rovviltforliket som ble inngått i Stortinget i fjor sommer. Rovviltforliket presiserer at det i enkelttilfeller skal være tillatt med ekstraordinære uttak av bjørn etter at lisensfellingsperioden er over, dersom den ikke har gitt tilfredsstillende uttelling, heter det i en pressemelding fra DN.

Neste artikkel

Hollywood-stjerne kastar seg inn i norsk ulvedebatt