Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Smedshaug: - Prishopp på olje kan vere fordel for landbruket

Christian Anton Smedshaug, dagleg leiar på Landbrukets utredningskontor (LU), sa på Temakonferansen torsdag at den politiske viljen til å satse på landbruket også blir avgjort av internasjonale forhold og utviklingstrekk.

Gjeldskrise, produksjonsflytting og landbruksvekst

Smedshaug gjekk i føredraget gjennom årsaker og drivarar til gjeldskrisa i vesten og flyttinga av produksjon og industri til Asia og Kina.

Samtidig viste han til at landbruket internasjonalt opplever både sterk stigande etterspørsel, aukande produksjon og gode prisar.

- Politisk vilje avgjerande

Situasjonen for sjølvforsyning og matproduksjonen i Norge i dag sa han minna forholda før opptrappingsvedtaket midt på 70-talet, og han var klar på at det er fullt mogleg å auke sjølvforsyningsgraden om det er politisk vilje.

- I diskusjonen rundt landbruksmeldinga rundt 1990 tørte dei politiske partia å setje seg klare mål på sjølvforsyningsgraden, og ein klarte å nå dei måla ein sette seg. Det viser at politikk virker viss ein set seg mål, og er villig til å gjere det som må til for å nå måla, sa Smedshaug.

Annonse

- Oljeprishopp kan vere fordel

LU-toppen sa utfordringa i dag er at landbruksmodellen er underfinansiert.

Les også: KrF med tre krav til landbruksmeldinga

Les også: Brekk: - Utan samvirke når vi ikkje måla i landbrukspolitikken

- Kanskje hadde det vore gunstig for landbruksmeldinga viss striden mellom USA og Iran eskalerte og Persiabukta blei stengt. Eit kraftig hopp i oljeprisen ville kanskje fått politikarane til å sjå på utnytting av naturressursane på ein annan måte enn i dag, sa Smedshaug.

Også på 70-talet førte konfliktar i Midtausten til kraftig oljeprisoppgang.

Neste artikkel

Dale: – Slutt å drømme om traktor på lastebil