Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skuffet over regjeringens patent-passivitet

Eir Torvik
Publisert: 02.07.10 09:00

De 16 organisasjonene som sendte bekymringsbrev til regjeringen om EUs patentpraksis har fått svar fra Justisdepartementet etter nesten to års ventetid.

Utviklingsfondet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var blant organisasjonene som i 2007 ba regjeringen engasjere seg i de omstridte tomat- og brokkolisakene.

Les også: Etterlyser aktiv patentpolitikk

Tomat- og brokkolisakene ligger hos den europeiske patentorganisasjonen (EPO) etter at tildelingen av patentet ble klaget inn av et konkurrerende selskap.

De norske organisasjonene mener regjeringen må protestere, og komme med en begrunnelse for hvorfor matvarene som det er søkt patent om ikke kan patenteres.

I et svarbrev dater 17. juni avviser regjeringen å involvere seg i saken.

Skuffet

- Vi er svært skuffet over regjeringens passivitet. Stortingets holdning er at Norge skal føre en svært restriktiv patentpolitikk, og det er uheldig at man får en rettsdannelse i EPO som ikke er i samsvar med dette. Både Nederland, Tyskland og Frankrike er langt mer frampå når det gjelder å kritisere og utrede alternativer til dagens patentpraksis, sier Bell Batta Torheim i Utviklingsfondet.

Også forsker på genressursrett Morten Walløe Tvedt kritiserer regjeringens passivitet, og mener regjeringen bryter med Stortingets instruks. Stortinget ba den norske regjeringen føre Europas strengeste patentpraksis da de vedtok EUs patentdirektiv i 2004.

- EPO refortolker stadig Den europeiske patentkonvensjonen, slik at innholdet endrer seg uten at Stortinget får mulighet til å ta stilling til det. Jo flere som hevder at patent på matvarer strider mot en rimelig tolkning av EUs patentdirektiv, jo større sjanse er det for at klageorganet legger vekt på det. Når statene ikke lar høre fra seg blir patentsakene overlatt til konkurrerende selskaper som på lang sikt har samsvarende interesser, sier Tvedt.

Avviser kritikken

Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet er ikke enig i kritikken fra organisasjoner og forskere.

- Regjeringens praksis vedrørende patent knyttet til naturlig forekommende biologisk materiale er i samsvar med Stortingets forutsetninger ved gjennomføring av patentdirektivet. Denne holdningen følges aktivt opp i relevante internasjonale fora der patentregelverket diskuteres og fastsettes. Dette er langt mer formålstjenlig enn å engasjere seg i enkeltsaker, skriver Lønseth i en e-post til Nationen.

Representant i næringskomiteen for Sosialistisk Venstreparti (SV) på Stortinget Alf Holmelid understreker viktigheten av å gi tydelige signaler om at Norge ikke ønsker patent på biologisk materiale, og vil ta opp saken med Regjeringen etter sommerferien.

- Regjeringen bør ha en mer offensiv holdning enn den har vist hittil, fordi vi må unngå at internasjonale storkonsern tar kontroll på matproduksjon. Vi ser at den praksisen EPO legger seg på er for liberal, sier Holmelid.