Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skei Grande blir beskyldt for å gå utover terrorkomiteens mandat

Stortingets spesialkomité for 22. juli skulle være en samlende stortingskomité, hevet over det partipolitiske spillet. Slik er det ikke blitt. Kilder bak de lukkede dørene sier til Dagbladet at komitémøtene preges av splid og uenighet. Samarbeidsklimaet beskrives som «spent», og en rekke medlemmer beskriver en splittet komité der det flere ganger er gått «ei kule varmt». På den ene siden står Frps medlemmer sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande. På den andre siden de rødgrønne regjeringspartiene. Høyre har inntatt en mellomposisjon sammen med komitéleder Knut Arild Hareide (KrF). Rødgrønne politikere mener Frp og Venstre går ut over komiteens mandat og tråkker over i 22. juli-kommisjonens arbeid. De opplever at Frp med Venstres Trine Skei Grande på slep prøver seg på omkamp om komiteens mandat. På noen møter, når Skei Grande har vært borte og vært erstattet av Venstres andre representant, Borghild Tenden, har tonen vært mer forsonende, ifølge en kilde hos regjeringspartiene. Opposisjonen på sin side mener de rødgrønne er gått i skyttergravene for å forsvare regjeringen, departementene og deres underliggende etater. Komiteens mandat er å se på hvordan sikkerhet og beredskap kan forbedres. I komitémøtene har derfor Frp og Venstres representanter argumentert hardt for at det er viktig å få fram hvor det sviktet 22. juli. Verken parlamentarisk nestleder i Ap, Martin Kolberg, eller komiteens leder, Knut Arild Hareide, ønsker å kommentere saken. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Berger Røsland: Brexit blir jobb nummer én