Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SJT ønsker mer hemmelighold om jernbaneulykker

Forslaget settes fram i et brev til Samferdselsdepartementet og kan få betydning for offentlighetens rett til innsyn i dokumenter hos Jernbaneverket og aksjeselskapene NSB, NSB Gjøvikbanen, Flytoget, Oslotrikken og Oslo T-banedrift. Bakgrunnen for forslaget er at Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon for transport (SHT) har taushetsplikt om innrapporterte opplysninger om jernbaneulykker og jernbanehendelser. Men i de nevnte transportselskapene - som omfattes av offentlighetsloven - kan det kreves innsyn i dokumenter som inneholder slike opplysninger, påpeker SJT. - Uthuler taushetsplikten

SJT mener at denne retten til innsyn kan bidra til å uthule taushetsplikten i jernbaneundersøkelsesloven. «Fraværet av en adgang til å unnta slike opplysninger fra offentlighet kan skape utrygghet hos enkeltpersoner som besitter slike opplysninger. Videre vil de kunne redusere rapporteringsviljen i virksomhetene», skriver SJT. Dette hevdes å stå i kontrast til intensjonen bak jernbaneundersøkelsesloven. Unntak fra offentlighet

Annonse

SJT mener at «en tilfredsstillende løsning» kan oppnås ved en tilføyelse i paragraf 1 i forskriften til offentlighetsloven. Forslaget går ut på at innrapporterte opplysninger om ulykker og hendelser fra jernbanevirksomheter til SJT eller SHT føyes til den lange lista med aksjeselskaper, statsforetak og dokumenttyper som i forskriftens paragraf 1 er unntatt fra virkeområdet til loven. Denne listen omfatter blant annet NRK Aktivum, Posten Norge, Statkraft og Norsk Tipping. (©NTB)

Neste artikkel

Berger Røsland: Brexit blir jobb nummer én