Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Selskap trekker søknad om godkjenning av GMO-potet i EU

BASF Plant Service hadde tre søknader om godkjenning av GMO-poteter inne hos EU, som de nå har trukket.

Årsaken skal være at de ikke tror på videre finansiering grunnet sterk regulering fra EU, og fare for at aktivister saboterer feltforsøkene.

Trakk markedsføring

De tre sortene det er snakk om er Modena (endret stivelsesinnhold), Amadea (endret stivelsesinnhold) og Fortuna (resistens mot tørråte).

Selskapet fikk godkjent poteten Amflora i EU i 2010, men bestemte seg i fjor for å stoppe markedsføringen av poteten. Det skyldes at flertallet av forbrukerne, politikerne og bøndene er skeptiske til genmodifisert mat.

Annonse

Mye GMO-forskning i Europa

Rundt omkring i Europa forskes det mye på genmodifisering av poteter. Et av hovedmålene er å produsere en potet som er immun mot tørråte.

Flere forskningsinstitutter samarbeider om dette. Wageningen-universitet i Nederland er en av dem. De vil utvikle en tørråteresistent potet som er laget ved at man kun bruker gener fra eksisterende potetsorter når poteten utvikles, og at det ikke er brukt gener fra andre arter enn potet.

Potetforsøkene er en del av EUs AMIGA-prosjekt som skal sikte på å vurdere og overvåke konsekvenser av genmodifiserte planter i landbruket.

Neste artikkel

Bygde landets største sauehus etter omstridd tilskotsendring