Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sauene ble angrepet av ulv, drept av bjørn og så spist av jerv og kongeørn

Raufjellet - Skramstadseter Beitelag sitt beiteområde - ligger i Åmot Kommune i Hedmark fylke.

Vanligvis pleier det å gå rundt 850 sau her. Etter mye nærkontakt med rovdyr de siste åra sendes det bare ut 250 sauer i år.

Siden tidlig i vår har det blitt observert ulv i området. Det ble søkt om uttak av både ulv og jerv i dette området på vårparten, men det ble avslått fra direktoratet for naturforvaltning.

For sen reaksjon

Inge Bekkelund i Åmot sau og geit skriver om problemene i et brev til Nationen.

I mai ble det sett ulv i området og flere kommuner i Hedmark søkte om fellingstillatelse, men fikk avslag. Bekkelund reagerer på at forvaltningen nekter å gjøre noe før skaden har skjedd.

Les også: Bønder i Oppland ansetter væpnet gjeter

- Skulle vi videreføre samme tankegangen til andre ting i samfunnet, må konklusjonen bli at man stenger ikke E6 selv om Minnesundbrua detter ned, før noen har kjørt rett ut i Mjøsa, skriver han.

Store tap

Bekkelund reagerer på at sauene nedprioriteres selv om Hedmarksvidda er en grønn sone.

- Fra 22. august i fjor mistet beitelaget 31 dyr til to bjørner i løpet av 10-12 dager uten å få fellingstillatelse, skriver han og legger til:

- I 2007 ble det innført beiterestriksjoner i vårt beiteområde grunnet store rovdyrskader, rovdyrforvaltningen har ikke tatt til de sterke signalene dette er. Det er derfor våre beiter i Åmots Vestfjell ikke lenger er egnet for beitedyr, tapene blir for store både av hensyn til dyra og dets eiere.

Annonse

Fire rovdyr på tre dager

Også denne sommeren har rovdyr tatt beitedyr i Raufjell.

-I løpet av to dager fra 19. juli ble skadeomfanget drastisk forandret, vi fikk da både ulveangrep og bjørneangrep i løpet av to netter. Dette resulterte i 2 tikker drept av ulv og 2 tikker skadd og avlivet, 5 tikker skadd av ulv men under tvil ikke avlivet. Etter bjørneangrepet har det blitt gjenfunnet 10 tikker drept av bjørn, skriver Bekkelund.

Les også: Kurs skal betre jervejakta

To av dyrene ble offer for fire rovdyr i løpet av tre dager.

- To av tikkene ble angrepet av ulv dene ene natten for så å bli drept av bjørn neste natt, og den påfølgende natten ble de spist av jerv og kongeørn, sier Bekkelund.

Beitelaget har blant annet brukt viltkamera til å dokumentere rovdyrene i området. Noen av bildene kan du se over saken.

Kritiserer forvaltningen

Bekkelund og beitelaget sier rovdyrforvaltningen ikke ønsker å regulere rovdyrbestanden i tråd med signalene fra rovdyrforliket.

- Kravene til SNO må innskjerpes, slik at tiden fra rovdyrdrept beitedyr er funnet til skadegjører er dokumentert må betydelig ned, sier Bekkelund og legger til at et effektivt uttak er helt avhengig av dette.

-De fleste av rovdyrskadene som har skjedd i sommer kunne vært unngått om forvaltningen hadde fulgt stortingets rovviltforlik, sier Bekkelund.

Neste artikkel

Hollywood-stjerne kastar seg inn i norsk ulvedebatt