Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordstor bjørnejakt på 28 dyr

For første gang starter bjørnejakta samtidig i Norge og Sverige. På søndag kan du fikse bjørnestek på begge sider av riksgrensen, etter at Miljøverndepartementet har fulgt opp sommerens rovviltforlik og framskyndet jakta.

Det er allerede skutt 12 bjørner som skadefelling i år. Rovdyrpolitikerne foreslår 28 til. Dersom forslaget passerer Direktoratet for naturforvaltning, kan det gå mot rekorduttak av bjørn.

Les også: Flere bjørner blir felt enn før rovdyrforliket

- Vi tar sikte på å ha bjørnekvoten klar denne uka, senest fredag, sier seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for naturforvaltning.

Fire i oppland

I Oppland er det ikke satt noe mål for yngling av bjørn, og politikerne i rovviltnemnda har dermed myndighet over lisensjakta. De har satt kvoten til fire bjørner.

Jegerne er fornøyd med at hele fylket blir ett jaktområde. Det øker sjansen for å ta ut kvoten.

I de andre bjørnejaktregionene er ikke ynglemålene nådd, og det er Direktoratet for naturforvaltning som godkjenner de foreslåtte kvotene fra rovviltnemndene.

Tror på medhold

Annonse

I går ettermiddag var 1178 jegere registrert som bjørnejeger i Jegerregisteret. De må ha avlagt storviltprøve og betalt jegerlisens før de kan gi seg bjørnejakta i vold.

I region 6 (Midt-Norge) har politikerne foreslått 6 bjørner på kvoten. Også her vil rovviltnemnda sette kvote for hele regionen.

I Hedmark er det allerede felt 5 skadebjørner i år. Rovviltnemnda i Hedmark har foreslått et samlet uttak av 10 bjørner i år. For 3 år siden foreslo nemnda samme uttak, men DN kuttet kvoten til 2.

Nemndas leder, Arnfinn Nergård, håper å få større gehør for sitt forslag i år.

- Vi foreslo, og fikk DNs ja, til 6 på skadefelling. Hittil er det tatt ut 5 på skadefelling. Vi vil ta ut resten gjennom lisensjakt, det vil si 5 dersom ikke de pågående skadefellingsforsøkene lykkes.

I Nordland (region 7) foreslår rovviltnemnda å felle 2 bjørner i de delene av Helgeland som ligger utenfor yngleområdet for bjørn.

I Troms foreslås 3 bjørner, i Finnmark er forslaget 8 bjørner.

De siste årenes jakt viser at kvoten har lite å si for utfallet av jakta. Den snørike høsten 2008 (jakta avsluttes 15. oktober) ga hele 9 felte dyr, mot bare 5 i 2009 og 2010 til sammen.

Neste artikkel

Åtte bjørner skutt i år, en på lisens, sju som skadefelling