Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordhøy erstatning for tap av rein i Finnmark

Erstatningen er den høyeste som noen gang er utbetalt for rovdyrtap i Finnmark. Den gamle rekorden var 28,9 millioner kroner to år tidligere. Gaupa gjør de største innhoggene i reinsdyrflokkene, med jerven på den passen bak.

Totalt er 11.359 rein erstattet. Kun 5,3 prosent av disse er dokumentert drept av fredet rovvilt, og det er i tråd med føringene fra Direktoratet for naturforvaltning.

- Vi har fått føringer fra direktoratet at den dokumenterte delen burde ligge på rundt fem prosent, og det er det vi må forholde oss til, sier fungerende seksjonsleder på vilt- og fiskeseksjonen hos fylkesmannen, Geir Østereng til Finnmark Dagblad.

Annonse

De dokumenterte skadene gjelder kadaver som Statens naturoppsyn har kontrollert og bekreftet at er drept av fredet rovvilt. Resten av tapene er beregnet på grunnlag av forskning som har vist at gauper tar opptil 25 ganger flere rein enn det reindriftsutøvere klarer å dokumentere. Det bekreftet forsker John Odden ved Norsk institutt for naturforskning på nationen.no i desember 2010. Fylkesmannens tall viser at det var 180.000 reinsdyr i Finnmark i fjor vår. Det var like mange som året før, og langt flere enn det som er anbefalt. Økende reinsdyrbestand gjennom flere år har ført til at Finnmarksvidda er kraftig overbeitet, og mange reinsdyr dør av sult hvert eneste år. Allerede i 2004 vurderte daværende landbruksminister Lars Sponheim tvangsslakting for å få ned bestanden som da var i overkant av 140.000 dyr.

Neste artikkel

Bondelaget ber Helgesen fatte nytt ulvejaktvedtak