Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Postsjef Dag Mejdell mener postkutt tvinger seg fram

Det er nye tall for nedgangen i antall pakker og brev som gjør at Mejdell nå gjentar et forslag som politikerne avviste for et år siden, om å dele ut post bare fem dager i uka. Volumet for vanlige brev (A- og B-post) falt i fjor med 6 prosent, ifølge årsresultatet som Posten la fram mandag. Raskere fall

Nedgangen i antall pakker og brev er større og raskere enn Posten tidligere har antatt. For fire år siden anslo Posten at volumene av adressert brevpost ville være halvert i 2020. Nå ser det ut til at halveringen kommer to år tidligere, ifølge nettutgaven av Fellesforbundets medlemsblad, Magasinett.org. Beholde avis

I sparepakken som konsernsjef Mejdell legger fram tirsdag, presiseres det at Posten fortsatt vil distribuere aviser lørdag. I tillegg foreslås det å avvikle bankplikten med unntak for landpostbud, og å gjøre om 150 postkontor til Post i butikk. Det betyr at Posten mener at det vil være tilstrekkelig å beholde 30 postkontor på landsbasis, mot et tidligere anslag på 50-75 postkontor.

Les også: Fagpressen anklager Posten for overfakturering

Det kan også bli aktuelt å slå sammen A-post og B-post til et nytt produkt med leveringstid på to dager innen Sør-Norge og fire dager mellom Sør-Norge og Nord-Norge. Et slikt tiltak vil kunne redusere behovet for antall postterminaler fra ni til to. Milliardresultat

Nøkkeltall fra Posten Norges foreløpige årsregnskap for 2011. (Tall fra 2010 i parentes).

Annonse

Kuttforslagene kommer på tross av at Posten Norge mandag la fram bedriftens sterkeste tall på fem år, med et resultat for fjoråret på 1,05 milliarder kroner før nedskrivninger. Det er en økning på 10,4 prosent fra året før, og skyldes i hovedsak effektiviseringstiltak.

Les også: Posten vil fjerne åtte av ti postkontor

Omsetningen i konsernet økte med 2,4 prosent og nye oppkjøp innen logistikkbransjen tilsier fortsatt vekst, heter det i presentasjonen av resultatene. (©NTB)

Neste artikkel

Kan bli billegare halal-kjøt