Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Politikere og arbeidslivet diskuterte «Europas tapte generasjon»

Det er i dag 5,5 mill ungdomsledige i Europa i alderen 16-24 år. Blant Europas 27 stater er ledighetsraten på 22 prosent - mer enn dobbelt så høyt som den generelle ledigheten. Mange snakker om at en hel generasjon kan bli tapt for samfunnet.

Les også: En tapt ungdomsgenerasjon - Nationens Kari Gåsvatn kommenterer

Les også: Roten til alt ondt - Nationens Pernille Huseby kommenterer

FN-sambandet inviterte tirsdag 7. februar til frokostmøte med tema Europas tapte generasjon. Om lag 70 personer møtte for å høre på, ifølge FN-sambandets norske nettsider. - Det er enormt store variasjoner mellom landene, sa Dag Olberg, forsker ved FAFO, som åpnet møtet med forskningsmateriale som grunnlag for debattene videre. - Ungdom rammes hardest, og ungdoms rammes raskere enn andre grupper, sa han og la til at tiltak og reintegrering er viktig for denne gruppen. Olberg fremhevet samarbeide mellom partene i arbeidslivet som et viktig tiltak i seg selv og framhevet Norge som et land med høy grad av samarbeid mellom partene i arbeidslivet. - Krisen vi ser i Europa kommer til å forplante seg til konsekvenser vi kommer til å se lenge; Mange ungdommer kommer til å bli arbeidende fattige, sa Anette Trettebergstuen i sitt debattinnlegg. Arbeidende fattige er mennesker i jobb som ikke klarer å oppretteholde et livsgrunnlag på grunn av dårlig betalt arbeid eller ujevn tilgang på arbeid. - Deregulering av arbeidslivet vil gi mange deltidsstillinger. Og ungdomsledighet er sløsing med ressurser, sa Trettebergstuen. - Arbeid forhindrer fattigdom. Av alle tiltak mot fattigdom er arbeid det viktigste, sa statssekretær ved Arbeidsdepartementet, Gina Lund. - I Norge kommer unge fort tilbake i arbeid, men de vi er bekymret for, er de som blir værende utenfor. Og det er gjerne de som ikke fullfører videregående skole. Utdanning er viktig for deltagelse i arbeidslivet.

Les også: Gjeldskrisa gir urovekkende økning i greske selvmord

Annonse

- Den viktigste utfordringen nå er at det er for lite fart i Europas økonomier, det er for lite etterspørsel, og det er for lite aktivitet i næringslivet, sa Dag Årnes, seniorøkonom i NHO. - I fjor hadde vi 1,2 prosent prisstigning, det er ikke akkurat overhoppheting i norsk økonomi. Vi må få fart på investeringene. Det har blitt mer lønnsomt å investere i leiligheter enn i arbeid, sa Årnes. - Politikken må ikke handle om deregulering, men vel-regulering, sa LOs 1. sekretær, Trine Lise Sundnes, som også sitter som nordens arbeidstakerrepresentant i ILOs styre. ILO er FNs organisasjon for arbeidslivet.

Les også: NHO er uroa, saknar faglært arbeidskraft i stadig fleire sektorar

FAFO-forskeren Olberg uttalte at verken regulering eller deregulering er Europas løsning: - Vi vil se større mobilitet, og utdanningspapirer som er gyldige internasjonalt vil være viktig. Bildet er dystert fordi landene som er mest rammet ikke bare sliter med ungdomsledighet, de sliter med lav økonomisk vekst og høy arbeidsledighet blant eldre også.

Neste artikkel

Lovgiver eller lovbryter?