Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Palmeolje dilemma i handelsforhandlinger med Indonesia

Indonesia og EFTA (Norge, Sveits, Island og Liechtenstein) har startet forhandlinger om en handelsavtale, som skal bidra til økt handel og investeringer. Les også: Naturvernforbundet krever kutt i skogavtalen med Indonesia Samtidig har Norge en milliardavtale med Indonesia om vern av tropisk regnskog. Norske forhandlere er opptatt av at handelsavtalen ikke skal undergrave intensjonene i avtalen om skogvern, går det fram av et internt notat. Problemet er palmeolje. Indonesia er nå verdens største eksportør av palmeolje, og har ambisiøse planer å utvide produksjonen de nærmeste tiårene. Men flere palmeoljeplantasjer øker også presset mot regnskogen, konstaterer notatet. - Palmeolje er viktig i forhold til avskoging. Derfor kan dette også bli et tema i forhandlingene. Handelspolitikken vår skal sees i sammenheng med våre andre politiske mål, sier statssekretær Rikke Lind (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet til NTB. Bærekraft

Hun understreker at forhandlingene med Indonesia fortsatt er i en innledende fase, og vil ikke gå inn på konkrete forhandlingsposisjoner, heller ikke når det gjelder palmeolje, biodrivstoff og avskoging. - Men vi arbeider for at alle handelsavtaler av denne typen skal ha et eget kapittel om bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og sosiale rettigheter. Det vil ligge som krav på bordet i forhandlingene, sier Rikke Lind. Utfordring

Flere europeiske land arbeider med miljøkrav, såkalte bærekraftkriterier, både for tropisk tømmer og biodrivstoff. Målet er å unngå at for eksempel økt bruk av palmeolje til biodrivstoff samtidig driver fram avskoging eller ødeleggelse av CO2-rik torvmyr i produsentlandet. Utfordringen for Norge og de andre EFTA-landene blir å bygge inn slike kriterier i en handelsavtale, uten at Indonesia eller andre oppfatter det som en utidig handelshindring. Skogavtale

Annonse

Norge har forpliktet seg til å bidra med 1 milliard dollar, 5,6 milliarder kroner, for å redusere klimautslipp fra avskoging og ødeleggelse av torvmyr i Indonesia. Pengene utbetales på etterskudd, på grunnlag av faktisk reduksjon i avskogingen. I fjor innførte Indonesia to års midlertidig stopp i utstedelse av nye skogbrukstillatelser i uberørt skog. Miljøorganisasjoner mente forbudet var halvhjertet og utilstrekkelig, og Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono ble kritisert for å gi etter for mektige næringsinteresser, blant dem den raskt ekspanderende palmeoljeindustrien. Verdens største

Indonesia passerte Malaysia som verdens største palmeoljeprodusent for noen år siden. De to landene står til sammen for nesten 90 prosent av verdens palmeoljeproduksjon. Prisen på palmeolje har steget kraftig de siste årene. Økt bruk av palmeolje til biodrivstoff vil ytterligere øke etterspørselen. Forhandlingene om handelsavtale mellom Indonesia og EFTA startet i januar 2011. Siden da har det vært tre innledende forhandlingsrunder. Neste runde blir i Indonesia i slutten av mars. (©NTB)

Neste artikkel

Kan bli billegare halal-kjøt