Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny rapport: - Lønnsomt å dyrke et større mangfold av sorter

Norge har ambisjoner om å være et foregangsland når det gjelder bruk og bevaring av genressurser, og Norge har bla bidratt betydelig i forhandlinger og gjennomføring av Den internasjonale plantetraktaten. Plantetraktaten påviser at å sørge for at bønders rettigheter opprettholdes er en viktig forutsetning for bevaring av genressursene.

Den nye rapporten "Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge", utformet av Fridtjof Nansens Institutt (FNI), viser at bønders rettigheter er viktige også i vårt land. Det melder Skog og Landskap. Vil utvikle sortmangfoldet I arbeidet med rapporten har FNI vært i kontakt med aktører og andre som har interesser på genressursområdet, og rapporten lister opp fire elementer som er viktige for at bønder i Norge skal bidra: - Rett til å bruke eget såfrø og til å utvikle eget sortsmateriale, samt utveksle og selge dette - Tiltak for å ta vare på og utvikle kunnskap knyttet til sortsmangfoldet - Økonomisk støtte for å dekke merkostnader ved å bruke og utvikle sortsmangfoldet - Deltagelse i beslutningsprosesser knyttet til genressurser og sortsmangfold

Les også: Forsker seg fram til helsekorn Oppfordret til engasjement Rapporten oppsummerer hva som er oppnådd og på basis av en analyse av dagens situasjon innenfor de fire områdene blir det anbefalt tiltak. Blant anbefalingene finnes støtteordninger for dyrking av plantesorter som bidrar til utvikling og bevaring av genetisk mangfold og økt satsing på planteforedling.

Annonse

Norske bondeorganisasjoner oppfordres til å engasjere seg sterkere for genetisk mangfold i landbruket i samarbeid med gårdbrukere og mindre organisasjoner som allerede bruker sortsmangfoldet. Landbruks- og matdepartementet og Norsk genressursenter får også anbefalinger satsinger og tiltak.

Et område som behandles spesielt er gjeldende regelverk og forskrifter om godkjenning av plantesorter og omsetting av såvare. Norske myndigheter har strukket seg langt for å tøye et strengt EU-regelverk slik at ikke regler skal hindre dyrking av gamle sorter med gode og etterspurte egenskaper. Les også: Ny godkjenning av bevaringssorer

Tradisjonskunnskap

En annen anbefaling gjelder tradisjonskunnskap knyttet til sortsmangfoldet, som forsvinner raskt. Her mangler det en samlet strategi som kan målrette innsatsen i forhold til utfordringene. Rapporten konkluderer med at Norge har oppnådd en god del i arbeidet for å ta vare på sortsmangfoldet i jordbruket og sikre bønders rettigheter, men mye gjenstår. Forutsetningene for framgang på dette området er gode, fordi myndighetene fronter temaet som viktig, et institusjonelt apparat som er på plass for å ta seg av området, Norge er et rikt land og det finnes mange ildsjeler som er engasjerte. Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Fleire land kjempar mot antibiotikaresistente bakteriar