Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NVE varsler oversvømmelser på Østlandet

Varselet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjelder Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. Vannføringen i flere vassdrag kan øke betydelig, men ventes ikke å nå nivået for femårsflom i større vassdrag. Nedbøren vil bre seg fra sør natt til lørdag, og intense byger kan gi lokale oversvømmelser. Tettbygde strøk vil være spesielt utsatt, ifølge NVE. Mye vann i bakken - kombinert med nedbør - gir også økt risiko for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs elver og bekker med stor vannføring. Jordskredfaren vurderes som moderat. NVE understreker at flomvarselet ikke nødvendigvis gjelder regulerte vassdrag. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Mindre norsk kjøttproduksjon vil gi mer mat