Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura og Norsk Kylling utvider samarbeidet

Partene er blitt enige om en videreføring og utvidelse av det samarbeidet man har i dag. Samarbeidet skal bestå i at Nortura selger levende, slakteklar kylling til Norsk Kylling, som selv forestår slakting og beholder disse kyllingene i egen varestrøm.

Flere Nortura-produsenter i Trøndelag fases dermed over til Norsk Kylling de neste to årene (fra januar 2012), i følge Dagligvarehandelen.

Les også: Venter økning i produksjon av kylling og kalkun For å ivareta dyrevelferden ved å redusere transporttid og dermed også transportkostnader, er leieslaktavtalen med Norsk Kylling AS fra 2008 videreutviklet og gjort langsiktig med mulighet for å bli utvidet over tid.

Annonse

Kylling fra flere trønderprodusenter vil bli slaktet hos Norsk Kylling. Av samme årsak er det inngått avtale om at kylling fra Norsk Kyllings produsenter på Østlandet vil bli slaktet hos Nortura Elverum, opplyser Nortura. - Transportavstanden gjennom Østerdalen er for lang og på vinterstid svært værutsatt, til å kunne transportere kyllingen innenfor lovlige og forsvarlige rammer når vi selv ikke har kyllingslakteri i Trøndelag. Jeg opplever stor forståelse for at dyrevelferden blir bedre, sier styreleder Svebestad i Nortura.

Les også: Færre kyllinger dør under transport Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Treng 35 kyr for at mjølkerobot skal svare seg