Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura krever krafttak for storfe foran årets jordbruksforhandlinger

Når Nortura kommer med innspill foran jordbruksforhandlingene, som begynner i slutten av april, fremmer de en rekke forslag for å bedre norsk sjølforsyning av storfekjøtt. Samvirkeselskapet skriver i en pressemelding tirsdag at de ønsker et krafttak for produksjon av storfekjøtt i år, og etterlyser en langsiktig handlingsplan for økt kjøttproduksjon.

- Nortura foreslår at det brukes 250 millioner kroner på et tilskudd til storfekjøtt av høy kvalitet. Vi ber også partene utarbeide en langsiktig nasjonal strategi for økt kjøttproduksjon fra grovfôrbasert husdyrhold, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura.

Les også: Vekst for Nortura og 252 millionar kroner i overskot

Nortura skriver videre at grovfôrbasert husdyrhold utgjør den viktigste delen av matproduksjonen i distriktene. Selskapet viser til at fornybare gras- og beiteressurser samtidig er sentrale for landets matforsyningsevne.

Svebestad mener at strategien for storfekjøtt må omfatte alle relevante sider for produksjonskjeden for storfe- og småfekjøtt og munne ut i et flerårig handlingsprogram med konkrete forslag til tiltak.

Les også: Nortura samler lønn og regnskap - fjerner tolv årsverk

- Innenfor mange husdyrproduksjoner er det et generelt faretruende lavt nivå med tanke på produksjonsvilje, rekruttering og fornyelse av produksjonsapparatet. Det må vi gjøre noe med i fellesskap, sier han.

Annonse

Nortura-styrelederen sier dessuten at storfe står for den største verdiskapingen i kjøttsektoren og er en viktig del av grunnlaget for norsk kjøttindustri.

Les også: Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund vil ha endring av marknadsregulatorordninga

«Selv om produsentøkonomien for storfekjøttproduksjon har bedret seg de siste fem årene, er det ingen ting som tyder på at økonomien er tilstrekkelig for å produsere det volumet som forbrukermarkedet etterspør. Tvert i mot er tendensen fallende, og i 2012 vil sannsynligvis bare 85 prosent av det norske forbruket bli dekket gjennom norsk storfeproduksjon», skriver Nortura videre i pressemeldingen.

De viktigste punktene i Norturas innspill foran jordbruksforhandlingene er økte overføringer og bedre målretting av tilskuddene, en økning av målprisene med inntil 100 millioner kroner og mer støtte til økologisk landbruk.

Les hele innspillet fra Nortura til jordbruksforhandlingene her. (PDF 1,2 MB)

Neste artikkel

Willie Nelson: – Vi må gjøre alt for å styrke bonden