Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk Sau og Geit er skeptisk til rovdyrtapstall for sau

I går gikk nyheten om at færre sauer er drept av rovdyr, landet rundt.

- Antall sauer som er blitt drept av rovdyr i Norge, har gått ned siden i fjor, meldte NTB.

Kilden var foreløpige tall fra Statens naturoppsyn (SNO), over hvor mange kadavre som er påvist drept av rovdyr hittil i år.

- Samme som i fjor

Slike utgjør under 10 prosent av det antallet rovdyret som erstattes hvert år, og under 5 prosent av det antallet dyr som årlig går tapt i rovdyrområder.

- Avisene kom med den samme nyheten i fjor på denne tiden. I ettertid så vi at tapene økte i rovdyrområdene, sier Ove Ommundsen, leder i Norsk Sau og Geit.

I oktober 2010 meldte SNO om «nedgang i rovvilt-skadene hittil i år». To måneder senere kom erstatningstallene som viste at tapene i rovdyrområdene gikk opp, ikke ned.

Les også: 200 jegere vil skyte den norske Kynna-ulvetispa i Sverige

Les også: Rekorderstatninger for rovdyrtap av rein i Nord-Trøndelag Les også: Store sauetap innenfor rovdyrgjerde

Les også: Svensk sauebonde bruker lama mot ulv

Myndighetene registrerte tap på 61.964 dyr, 356 flere enn i i 2009. Det ble også søkt om erstatning for flere sauer i 2010 enn året før.

Men siden fylkesmennene økte sin avslagsprosent, ble om lag 1600 færre sauer erstattet i 2010 enn i 2009.

- Burde ventet

I år heter det at tallene «tyder på» nedgang. Antallet påviste kadavre har nemlig sunket fra 2153 til 1826.

- Det eneste dette viser, er at SNO har vært ute på færre oppdrag enn i fjor, mener Sau og Geit-leder Ommundsen. Han mener nedgangen i innmeldinger til SNO like gjerne kan skyldes at saueeiere unnlater å melde inn nye kadaverfunn - fordi de allerede har fått et kadaver påvist i beiteområdet.

Annonse

- Når vi ringer SNOs mannskaper for tredje gang for å be dem se på et tredje kadaver i samme område, sier de «nei, vi vet det er jerveskade, du trenger ikke tenke mer på det».

Med et påvist kadaver i området vil påfølgende tapte dyr kunne erstattes som sannsynlig rovdyrdrept, selv om SNO ikke har sjekket mer enn ett.

- Vitsen med å kjøre denne statistikken forstår jeg ikke. Fristen for å søke erstatning går ut neste mandag. Det hadde vært mye bedre å legge fram søknadstallene, mener Ommundsen. Han tror dette om årsaken til at SNO ikke venter:

- Det måtte være å gi befolkningen et inntrykk av at tapene går ned, uten at det er sikkert. Dette er å kaste blår i øynene på media og folk. Det står jo i alle aviser at rovvilttapene går ned. Det kan ikke fastslås før tapstallene foreligger.

Fra 2009 til 2010 sank antallet påviste rovdyrskader med 16,5 prosent. Antallet erstattede rovdyrskader sank med 6,5 prosent. Fra 2010 til i år er antallet påviste rovdyrskader gått ned med 13,4 prosent.

Forsvarer tallene

Seksjonssjef Kjartan Knudsen i SNO er ikke fornøyd med media som fastslår at saueskadene har gått ned.

- Det er viktig å ha med at dette er en relativt liten del av de totale skadene, sier Knudsen.

Han avviser samtidig at SNOs praksis kan forklare nedgangen i antall dokumenterte kadavre.

- Saueeier har plikt til å rapportere skade, og all rapportering registreres, sier Knudsen.

Antallet innmeldte kadavre har sunket fra 5266 i 2010 til 4518 i år.

- Sauenæringen irriterer seg over at SNOs tall feiltolkes, og ber om samtidig offentliggjøring av påviste kadavre og tapstall?

- Vi vil alltid kunne vurdere endringer, men antallet påviste rovdyrdrepte kadavre er et tall som etter-spørres. Vi har alltid et press om meroffentlighet som vi tar på alvor.

Neste artikkel

Dale: – Slutt å drømme om traktor på lastebil