Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nord-Norge sliter i motvind

Kommunene i Nordland, Troms og Finnmark er sterkt overrepresentert i bunnen av en skala over norske kommuners vekstevne. Det kommer fram i et bærekraftbarometer Vista Analyse har utarbeidet for NHO, skriver Dagens Næringsliv. Det er i alt 88 kommuner i Nord-Norge. 66 av dem er blant landets 100 dårligst stilte kommuner. Kommunene som inntar de ti bunnplassene på NHOs liste, ligger alle i Nordland, Troms eller Finnmark. Helt nederst på listen finner vi Torsken kommune i Troms. Nord-Norge er preget av få private arbeidsplasser, høy andel uføre og dårlig kommuneøkonomi, ifølge barometeret, som er basert på tall fra 2009. Samtidig er utdannelsesnivået lavt. I et par kommuner i Nordland har nesten 40 prosent av befolkningen avsluttet skolegangen etter grunnskolen. I mange nordnorske kommuner, særlig langs kysten, faller folketallet raskt. Ungdommen flytter og gjennomsnittsalderen på dem som blir igjen, blir stadig høyere. Denne effekten kommer på toppen av eldrebølgen. I enkelte kommuner i nord vil det om få år være nesten like mange pensjonister som yrkesaktive, skriver Dagens Næringsliv. - Nord-Norge ser ut til å ha større utfordringer enn andre deler av landet, sier Petter Haas Brubakk, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Rekordproduksjon fra Yara – men likevel svakere resultat