Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naturvernforbundet mener staten driver uetisk klappjakt på bjørn

Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpner nå for bjørnejakt på vårsnø i fire utvalgte områder: Neiden, Hattfjelldal, Holtålen og Hedmarksvidda. Les også: DN skal skyte 25 bjørner på vårsnø Bakgrunnen er at det ble felt bare to bjørner under lisensfellingen i fjor høst, av en kvote på 27. Les også: Naturverner kritiserer jakt på bjørn Det kan også bli aktuelt å gjennomføre ekstraordinært uttak i andre prioriterte beiteområder hvor det er stor fare for at bjørn kan gjøre skade, sier direktør Janne Sollie i DN i en pressemelding. - Uetisk

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken karakteriserer denne jakten som uetisk. Les også: Får fortsatt jakte ulv og ny jakt på bjørn i Hedmark - Vi er ikke prinsipielt mot jakt på bjørn, dersom det er forsvarlig for bestanden og foregår innenfor sømmelighetens grenser. Klappjakt på bjørn på sporsnø, med helikopter og snøskuter, er derimot i strid med all jaktetikk, mener Haltbrekken. - Hvordan skal statens jegere vite at den bjørnen de «tar ut» er den som kommer til å drepe sau i sommer, når bjørnen knapt nok har fått gnidd vinterdvalen ut av øynene, spør han. Les også: Bjørn angrep svensk jeger DN oppfordrer folk som finner bjørnespor til å melde fra til Statens naturoppsyn, som skal gjennomføre jakten. Haltbrekken oppfordrer derimot folk til å holde slike observasjoner for seg selv. Årelang strid

Annonse

Striden om bjørnejakt på vårsnø har rast i flere år. Tidligere har DN og Miljøverndepartementet konsekvent sagt nei til denne jaktformen, delvis med jaktetiske begrunnelser. Haltbrekken mener DN nå har gitt etter for press fra deler av Stortinget og fra landbruksorganisasjoner. Han varsler at Naturvernforbundet vil ta opp vårjakten med Miljøverndepartementet. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber om at det før årets beitesesong må åpnes for uttak av hannbjørner på vårsnø i flere beiteområder enn de fire der DN nå har gitt klarsignal. I et brev til Miljøverndepartementet skriver de at det ut fra rovdyrforliket ikke skulle ha vært flere enn 79 hannbjørner i Norge i 2010, mens det ble registrert 113 hannbjørner og 53 binner. Naturvernforbundet på sin side viser til at det bare ble født seks kull med bjørneunger, mens Stortingets mål var 13. (©NTB)

Neste artikkel

Sp vil ha tidsramme for nytt ulvevedtak